21 - 08 - 23

VvE’s ondervinden obstakels bij controle en onderhoud cv-installatie

Sinds 1 april 2023 is het verplicht om een gecertificeerde installateur in te schakelen voor het plaatsen van een nieuwe cv-installatie of het plegen van onderhoud aan de bestaande cv-installatie (ketel en rookgasafvoer). Doel: het voorkómen van koolmonoxidevergiftiging. Echter blijkt dat er nog veel ongecertificeerde installateurs zijn die wel aan alle eisen voldoen, maar nog geen certificering hebben. Zij mogen volgens de vereniging Bouw- en Woningtoezicht echter wel aan de installaties werken.

Obstakels CV-installatie

Veel appartementseigenaren ondervinden momenteel obstakels bij het laten controleren en onderhouden van hun centrale verwarmingsinstallatie (CV-installatie). Deze situatie is ontstaan als gevolg van recente wet- en regelgeving, waarbij onderhoudsbedrijven nu verantwoordelijkheid dragen voor de algehele betrouwbaarheid van de installaties waaraan zij werkzaamheden verrichten, inclusief het rookgasafvoerkanaal. Aangezien niet alle bedrijven over de benodigde apparatuur beschikken om deze inspectie adequaat uit te voeren, en zelfs wanneer de inspectie wordt uitgevoerd, geen volledige garantie kan worden geboden, stellen onderhoudsbedrijven zich steeds vaker terughoudend op wat betreft het aannemen van onderhoudsopdrachten van VvE’s en individuele appartementseigenaren.

 

Logo CO-Veilig

Coulanceregeling

Omdat de certificering nogal wat aanloopproblemen kende, zitten veel installateurs nog in het certificeringsproces. Zij voldoen in veel gevallen wel aan de eisen, maar hebben het certificaat nog niet ontvangen. Tot 1 juli mochten deze bedrijven nog ongecertificeerd aan de installaties werken. De vereniging Bouw- en Woningtoezicht heeft echter laten weten dat bedrijven die hun monteurs hebben bijgeschoold, zich hebben aangemeld voor certificering, de juiste meetapparatuur gebruiken én werken volgens een kwaliteitshandboek, hun werkzaamheden ook ná 1 juli mogen blijven uitvoeren.

Opnemen in het MJOP

Bij de meeste appartementencomplexen is er sprake van een collectieve rookgasafvoer die is aangesloten op een cv-installatie. De VvE is verantwoordelijk voor goed onderhoud aan deze rookgasafvoer. Dat verkleint het risico op koolmonoxidevergiftiging aanzienlijk.

Een rookgasafvoerkanaal gaat ongeveer even lang mee als de ketel zelf. Het is dus belangrijk om de kosten voor vervanging van de rookgasafvoer op te nemen in het meerjarenonderhoudsplan.

Handreiking voor VvE’s

Hebben uw bewoners allemaal een eigen ketel? Als een ketel moet worden vervangen, moet ook altijd worden gecontroleerd of die probleemloos kan worden aangesloten op de rookgasafvoer. Een nieuwe HR-ketel mag niet worden aangesloten op een rookgasafvoer die geschikt is voor VR-ketels. Dat kan tot lekkages in de rookgasafvoer leiden – en dus tot koolmonoxide in de appartementen.

Een uitgebreide handreiking over rookgasafvoeren in appartementencomplexen vindt u hier.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox