Rookgasafvoerkanalen

Rookgasafvoerkanalen zijn buizen die schadelijke rookgassen afvoeren die ontstaan bij het verbranden van gas in een cv-ketel. Een deugdelijk rookgasafvoerkanaal voorkomt dat deze gassen in de woning kunnen binnendringen en de bewoners schaden. Het kanaal zorgt ervoor dat de rookgassen veilig worden verwijderd en koolstofmonoxidevergiftiging (CO) wordt voorkomen.

Rookgasafvoerkanalen, Rookgasafvoeren, Rookgasafvoer CV, Hoe lang gaat een CV ketel mee, Rookgasafvoer vervangen, VR ketel, HR ketel, Afvoer CV ketel, Rookgasafvoer wetgeving, RookgaskanaalVaak behoren rookgasafvoerkanalen tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken en vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Dit omvat onderhoud, vernieuwing en eventuele aanpassingen hiervan. Het kan echter ook voorkomen dat rookgasafvoerkanalen als privé moeten worden beschouwd. Dit is afhankelijk van uw splitsingsakte en het hierin opgenomen splitsingsreglement. In dat geval is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor een goed werkend rookgasafvoerkanaal. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de ‘dienstbaarheidsregeling’ van artikel 9 lid 1 sub b van Modelreglement 1992.

Eigenaar, let op! Laat nooit zomaar een nieuwe cv-ketel plaatsen. Meld bij de VvE wat u van plan bent, en informeer naar de staat van onderhoud van het rookgasafvoerkanaal.

Veel gestelde vragen over rookgasafvoerkanalen

 • Is het moeilijk / duur om een rookgasafvoerkanaal te vervangen?

  Met een deugdelijk Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zijn vervangingskosten vaak opgenomen in de Meerjarenonderhoudsbegroting en dus in de VvE-bijdrage. Dit maakt de vervanging financieel haalbaar. Vervanging is een ingrijpende klus met mogelijk hak- en breekwerk, wat overlast veroorzaakt zoals gebrek aan heet water tijdens de werkzaamheden.
  Maak als VvE van de eventuele aanpassing of vervanging van de gemeenschappelijke rookgasafvoerkanalen geen sluitpost. Kostenoverwegingen mogen nóóit een reden zijn om geen budget te reserveren. Neem dus aanpassing/vervanging van het rookgasafvoerkanaal standaard op in het meerjarenonderhoudsplan en reserveer er jaarlijks geld voor. Zo worden de leden van de VvE nooit geconfronteerd met een eenmalige grote uitgave, maar worden de kosten gespreid in de tijd.

 • Maakt het uit wat voor soort ketel er geplaats wordt op het rookgasafvoerkanaal?

  Een rookgasafvoerkanaal voor VR-ketels is niet geschikt voor HR-ketels. Bij het installeren van HR-ketels moet het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal daarom altijd worden aangepast óf meteen worden vervangen door een rookgasafvoerkanaal dat geschikt is voor HR-ketels. Ga voordat de keuze voor een nieuwe cv-ketel wordt gemaakt na welk type gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal aanwezig is en welke types cv-ketels hierop kunnen worden aangesloten.
  Als dit niet gebeurt, levert dat gevaarlijke situaties op, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot koolmonoxidevergiftiging. Wilt u als individuele bewoner een cv-ketel vervangen? Informeer altijd het VvE-bestuur.

 • Kan ik ook relining toepassen in plaats van mijn rookgasafvoerkanaal te renoveren?

  Relining van een rookgasafvoerkanaal is het aanbrengen van een nieuwe (vaak kunststof) voering aan de binnenkant van het bestaande kanaal om eventuele schade te herstellen en de functionaliteit te verbeteren, zonder het volledig te vervangen. Relining, een optie in specifieke gevallen, vervangt niet volledig de renovatie van het kanaal. Veel relining-bedrijven bieden een 25-jaar garantie op de relining, maar dit dekt niet het gehele rookgasafvoersysteem. Het BRL 6000-25 (BeoordelingsRichtLijn – Certificering preventie koolmonoxide) adviseert vervanging van rookgaskanalen ouder dan 15 jaar. Bij relinen is er een garantie op alleen de voering (liner) en separaat op de aansluitmaterialen tussen cv-ketel en gevoerd kanaal, maar omdat dit veelal 2 aparte fabricaten zijn, is er geen sprake van een systeemgarantie/certificering.

 • Wat is de Gasketelwet?

  De Gasketelwet is bedoeld om bewoners te beschermen tegen koolmonoxidevergiftiging (CO) door veiligheidsnormen voor ketelonderhoud vast te stellen. Bij de ontwikkeling van de wetgeving zijn de praktische aspecten van het onderhoud aan ketels volgens de nieuwe normen onvoldoende overwogen, wat resulteert in een aanzienlijk aantal vragen bij VvE Belang.

 • Hoe weet ik of mijn rookgasafvoer nog voldoet?
  Het BRL 6000-25 (BeoordelingsRichtLijn – Certificering preventie koolmonoxide) adviseert vervanging van rookgaskanalen ouder dan 15 jaar. De theoretische levensduur van een rookgasafvoerkanaal is 15 jaar. Is uw rookgasafvoerkanaal bijna 15 jaar oud – of ouder? Plan dan op korte termijn een renovatie in om de veiligheid en het comfort van uw bewoners te waarborgen.
  Inspecties van rookgasafvoersystemen bieden geen volledige garantie op de staat van het kanaal. Hoewel ze onvolkomenheden zoals uitgezakte verbindingen, gaten, en aangebrachte parkers/popnagels kunnen detecteren, blijft er onzekerheid bestaan over verborgen gebreken zoals lekken of de conditie van verbindingsrubbers. Zelfs na een inspectie blijft dus twijfel bestaan over de deugdelijkheid van het rookgasafvoersysteem.

 • Moet ik rookgasafvoerkanalen opnemen in mijn MJOP?

  Het is niet verplicht om rookgasafvoerkanalen op te nemen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) van een VvE. Echter, gezien het belang van een goed functionerend rookgasafvoersysteem voor de veiligheid en werking van de cv-installatie, is het wel sterk aan te raden om deze op te nemen in het MJOP. Op deze manier kan periodiek onderhoud en eventuele vervanging gepland en gefinancierd worden, waardoor onverwachte kosten en veiligheidsproblemen voorkomen kunnen worden.

Hebt u vragen over het onderhoud aan CV-ketels, rookgasafvoerkanalen of de situatie in uw appartementencomplex? Neem dan contact op met de specialisten van de VvE Belang helpdesk. Zij staan u graag te woord!

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox