05 - 12 - 22

Vernieuwde SCE-subsidie vanaf 9 januari 2023

Met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) kunnen energiecoöperaties en VvE’s subsidie aanvragen voor projecten met zonnepanelen, windturbines of waterkracht. Op 9 januari 2023 wordt de nieuwe regeling opengesteld. De regeling geldt tot en met 1 november 2023.

De subsidieregeling is bedoeld voor leden van VvE’s en lokale energiecoöperaties die gezamenlijk met hun buurtbewoners hernieuwbare elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht willen opwekken. Er is 150 miljoen euro beschikbaar; aanvragen gaat via www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce.
Om de mogelijkheden voor VvE’s te vergroten, is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

  • Een wijziging van de zogeheten postcoderoos-eis voor VvE’s. Die zegt dat 90 % van de leden (particulieren of bedrijven) in de postcoderoos woonachtig moet zijn. Dit wordt in 2023 gewijzigd in 75 %.
  • Niet alle leden van de VvE hoeven meer een kleinverbruikersaansluiting te hebben. Als enkele leden een grootverbruikersaansluiting hadden (zoals een ondernemer) vielen sommige
  • VvE’s buiten de boot. In 2023 mag 25 % van de leden zo’n grootverbruikersaansluiting hebben.
  • De eis dat aanvragers een ledenlijst moeten meesturen is gewijzigd. Het opsturen van de ledenlijst mag nu binnen één jaar na subsidieverlening.
  • Energiecoöperaties en VvE’s konden soms maar één installatie voor zonnepanelen op een gebouwencomplex met een aaneengesloten dak plaatsen. Dit pakte vooral voor grote woningblokken niet altijd goed uit. De regeling gebruikt daarom volgend jaar de zogenaamde pand-ID’s. Deze pand-ID’s staan in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
  • Hierdoor wordt het mogelijk om op grotere aaneengesloten daken meerdere installaties van verschillende VvE’s of coöperaties op hetzelfde dak te plaatsen.

Dak geschikt?

Bij uw aanvraag moet u vanaf 2023 een verklaring indienen, waarin u aangeeft dat er een eerste schouw heeft plaatsgevonden van de geschiktheid van het dak of de gevel waarop de zonnepanelen geplaatst moeten worden. Het formulier staat op de website van RVO. Dit hoeft nog geen volledige analyse inclusief berekening te zijn van een erkend constructeur. Het gaat met name om een eerste inschatting van de draagkracht van het dak of de gevel. U kunt ook aangeven welke maatregelen eventueel genomen gaan worden om het dak of de gevel geschikt te maken voor de beoogde installatie met zonnepanelen, als dat nog niet het geval is.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox