Zonnepanelen voor de VvE

Appartementencomplexen zijn vaak bij uitstek geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen, zeker als het om gebouwen gaat met een groot dak. Als u een warmtepomp overweegt, is de combinatie met zonnepanelen een heel goede, want uw elektriciteitsverbruik stijgt na plaatsing van de warmtepomp.

Er zijn wel veel vragen die moeten worden beantwoord:

  • Is het dak geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen?
  • Wat zegt de splitsingsakte (zijn er beperkingen)?
  • Hoeveel panelen hebben we nodig?
  • Willen we stroom opwekken voor de algemene ruimtes of (ook) voor het eigen verbruik van bewoners?
  • Hebben we genoeg geld om de zonnepanelen aan te schaffen?
  • Hoe staan we tegenover een lening?
  • En wat levert de installatie eigenlijk op?

Op al die vragen heeft de VvE Belang Zonnecoach van VvE Belang het antwoord. Maar wellicht wilt u eerst de nodige informatie. Die vindt u op deze pagina’s.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Is uw gebouw geschikt?

Is het dak van uw gebouw geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen? Welke mogelijkheden of beperkingen staan er in de splitsingsakte? En welke installatie is dan het meest geschikt? Hoeveel – en vooral welke – panelen moeten we dan aanschaffen? En welke (micro-)omvormer moeten we daarbij kiezen? Hoe zit het met de garanties op kwaliteit en opwekking? En hebben we dan wel de juiste meter? Hebben we hier als VvE genoeg geld voor? Voor welke subsidies komen we in aanmerking? Vereist dit een eenmalige bijdrage van de leden of een lening door de VvE? Of zijn er nog andere mogelijkheden denkbaar? Moeten we bijvoorbeeld leasing overwegen? En de hamvraag: wat levert de installatie ons op?

Die vraag is alleen te beantwoorden als u inzicht hebt in de huidige energiewetgeving en in de kostprijsopbouw van een kilowattuur (kWh) stroom. U betaalt het energiebedrijf voor de geleverde stroom in uw woning en de netbeheerder voor het transport van de stroom naar uw woning.
De prijs die u betaalt aan uw energiebedrijf is afhankelijk van het verbruik.
Laat u goed adviseren! De prognoses van de diverse aanbieders lopen sterk uiteen, en niet iedere aanbieder is even deskundig.

Besluitvorming

Bent u van plan om zonnepanelen te (laten) plaatsen? Dat kan alleen als u een besluit hebt van de ALV. Dat moet worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid. Dus – afhankelijk van de splitsingsakte of het modelreglement – ten minste een meerderheid van twee derde of drie kwart van het aantal stemmen. Natuurlijk moet verder aan alle vereisten voldaan zijn om tot een rechtsgeldig vergaderbesluit te komen. U moet ook het quorum gehaald hebben, en de oproep en de agenda voor de vergadering moeten ook aan alle eisen voldoen.

Bekijk hier de podcast: ‘Zonnepanelen op VvE-daken’. 

De VvE Belang Zonnecoach

Alle tips en adviezen die u hier kunt lezen, vormen natuurlijk algemene informatie. In de praktijk is nu eenmaal elk gebouw en elk dak weer anders. Welke installatie is het meest geschikt voor uw situatie? Hoeveel – en vooral welke – panelen kunt u het beste aanschaffen? En welke (micro-)omvormer? Hoe zit het met de garanties op kwaliteit en opwekking? En hebt u dan wel de juiste meter?

Maar ook: hoe krijgen we een goed voorstel dat het ‘haalt’ in de algemene ledenvergadering?

Bij al die lastige kwesties kan de VvE Belang Zonnecoach van VvE Belang u bijstaan.

Uw eigen Zonnecoach ondersteunt u bij het hele traject.