26 - 10 - 23

“Veel gebouwen voldoen niet aan brandveiligheidseisen”

Oude en jongere wooncomplexen moeten vaak veel zaken verbeteren om hun gebouw brandveilig te maken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Veiligheidsregio Zeeland. Die is proactief bezig met de brandveiligheid van wooncomplexen. Bij het onderzoek laten ze een lijst met verbeterpunten achter. Die kunnen tot hoge kosten leiden

De kosten voor verbeteringen kunnen tot onverwachte hoge kosten leiden. Die zijn meestal niet opgenomen in het MJOP, en dus ook niet in de reserveringen.

De meest voorkomende verbeterpunten zijn:

  • er staan te veel spullen in de gang (belemmering van de vluchtroute)
  • leidingdoorvoeren zijn niet brandwerend afgedicht
  • er is geen goede beglazing, zoals spiegeldraadglas

Voorkom sancties en laat een brandveiligheidsscan uitvoeren door het Advies Centrum Brandveilig Wonen.

Brandveiligheid van parkeergarages

Mede door de energietransitie en de daarbij horende verandering van toename van elektrische voertuigen ziet het Advies Centrum Brandveilig Wonen dat er toenemende onrust over de brandveiligheid van parkeergarages.

Veel VvE’s worstelen met de vraag of het opladen van elektrische voertuigen in de parkeergarage verstandig is. Ook zijn er VvE’s die afzien van het opladen van auto’s in de parkeergarage; via het huishoudelijk regelement wordt dit verboden.

Deze beslissing lijkt geen houdbare situatie vanwege de toename van de elektrische auto’s.

Brandverloop elektrische voertuigen

Uit onderzoek is gebleken dat de ‘moderne’ auto’s met veel kunststoffen een ander brandverloop hebben dan oudere ‘stalen’ voertuigen. Er komen meer giftige rookgassen vrij en het risico van brandoverslag naar andere voertuigen is groot.

Echter zijn er sinds januari 2021, volgens het NIPV, bij ‘maar’ drie parkeergaragebranden elektrische voertuigen betrokken geweest. Bij alle drie is er sprake geweest van brandstichting als brandoorzaak. Voor zover bekend stonden de auto’s niet aan de lader. Twee maal was er sprake van een openbare parkeergarage, een maal van een half open parkeergarage onder een woongebouw.

Veiligheidsscan brandveiligheid

Bij het uitvoeren van een Veiligheidsscan wordt er gelet op bouwkundige zaken, zoals de  brandscheidingen. Doorvoeren van (stand)leidingen en elektra moeten brandveilig zijn afgewerkt. Het toepassen van spiegeldraadglas in brandscheidingen (deuren naar het trappenhuis etc.) was een aantal jaren geleden toegestaan, maar door voortschrijdend inzicht nu veelal niet meer.

Ook de installatietechnische zaken worden onder de loep genomen, zoals de aanwezigheid van blusmiddelen. Bij grotere parkeergarages (groter dan 1.000 m2) is een brandmeldinstallatie in veel gevallen verplicht. Een sprinklerinstallatie kan overslag van brand enigszins voorkomen. Ook het menselijk gedrag (het gebruik) van de parkeergarage bepaalt de mate van brandveiligheid. Hieronder valt bijvoorbeeld het tijdig keuren van de installaties en het openzetten van (scheidings)deuren waardoor brandscheidingen niet meer functioneren.

Laat uw parkeergarage controleren!

Om niet voor verrassingen te komen staan is het verstandig om uw parkeergarage te laten controleren. De brandveiligheidsspecialisten van Advies Centrum Brandveilig Wonen beoordelen of het woongebouw én de parkeergarage voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Ook worden er aanbevelingen gedaan doen om de brandveiligheid te verbeteren, zodat de VvE alvast maatregelen in gang kan zetten of gaat sparen voor het later uitvoeren van de maatregelen.

Het voordeel van deze aanpak is dat de VvE niet direct wordt geconfronteerd met een handhavingsmaatregelen en mogelijke sancties die door de veiligheidsregio’s in sommige gevallen kunnen worden opgelegd.

Bijkomend voordeel is dat bij een controle integraal alle gemeenschappelijke ruimten van het woongebouw worden gecontroleerd of deze voldoen aan de gestelde eisen van wet- en regelgeving.

 

 

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox