11 - 01 - 21

MJOP en reservefonds per 1 januari 2021 verplicht

Het nieuwe jaar – waarvoor we u en uw VvE natuurlijk alle goeds toewensen! – brengt nieuwe regelingen met zich mee. Plus de verplichting om een goed gevuld reservefonds aan te houden; liefst op basis van een gedegen meerjarenonderhoudsplan. Let op: banken controleren steeds vaker of er een MJOP plus reservefonds is!

Op 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking getreden, mét een overgangstermijn van drie jaar. Dat betekent dat de verplichtingen die erin staan nu (sinds 1 januari jl.) van kracht zijn. Nog geen MJOP? Vraag hier uw MJOP offerte aan.

De wet stelt een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Zoals de naam van de wet al aangeeft wordt ermee beoogd dat VvE’s beter gaan functioneren en dat de mogelijkheden voor het benodigde onderhoud worden vergroot.

VvE’s waren ook al vóór 2018 verplicht om een reservefonds aan te houden. Probleem was dat er geen minimumbedrag was vermeld dat in de kas gestort moest worden. De wetgever was destijds van mening dat er voor VvE’s genoeg prikkels waren om een voldoende hoog reserveringsfonds in stand te houden. Dat bleek in de praktijk nogal eens anders uit te pakken.

Herbouwwaarde

Hebt u geen MJOP? Dat is onverstandig, maar u kunt in dat geval ook besluiten om elk jaar 0,5 procent van de herbouwwaarde van uw complex in het reservefonds te storten.

Is uw complex nog niet (of al lang geleden) getaxeerd voor de herbouwwaarde? Doe uzelf en uw VvE een plezier en laat een actuele taxatie uitvoeren. Dat kan op locatie én op afstand!

Vraag hier uw taxatie aan

Afwijken van de regel

Het verplichte fonds geldt vooralsnog alleen voor appartementseigenaren van een gebouw dat voor wonen bestemd is; óók wanneer het gebouw slechts gedeeltelijk voor wonen wordt gebruikt. Om te voorkómen dat verhuurders en kleine VvE’s onnodig worden belast, mag in twee gevallen van het verplicht sparen in een reservefonds worden afgeweken:

  • als de appartementseigenaars akkoord gaan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kan een VvE de bijdragen gestort krijgen van de bank. De bank verhaalt het bedrag vervolgens op de eigenaars.
  • als vier vijfde (80 %) van de appartementseigenaars afziet van storten in het reservefonds. Zij moeten het onderhoud dan per keer betalen. Dit komt vooral voor bij kleine VvE’s.
Rekening op naam van de VvE

Overigens: de gelden van het reservefonds worden gestort op een rekening die op naam staat van de VvE. Er zijn maar twee mensen die bij dat geld kunnen: de voorzitter van de vergadering en een eigenaar die daartoe door de vergadering is aangewezen. Let op: banken controleren steeds vaker op de aanwezigheid van een MJOP en de correctheid van een reservefonds!

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox