MJOP – Meerjarenonderhoudsplan

Een meerjaren onderhoudsplan - ofwel - MJOP is een document waarin staat welk onderhoud de komende jaren aan uw appartementencomplex moet plaatsvinden. In de bijbehorende meerjarenonderhoudsbegroting staan de kosten die daarmee gemoeid zijn. Voor een VvE is een MJOP hét document bij uitstek om onderhoud en kosten in kaart te brengen en te plannen.

Prijs op aanvraag

 • Vraag kosteloos een voorbeeld MJOP aan

  Aanvraag voorbeeld MJOP

  "*" geeft vereiste velden aan

  Aanhef*
  Akkoord opdracht*
  Privacy*

Het bezit van een MJOP is al enige jaren verplicht voor een VvE. Sinds januari 2018 is een VvE ook verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. Bijvoorbeeld door elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde van het pand te reserveren. Een betere methode is reserveren op basis van een MJOP. Dan weet u immers precies welk onderhoud moet gaan plaatsvinden en wat de kosten daarvan zijn. U reserveert dan niet te veel (iedere eigenaar betaalt belasting over zijn aandeel in het reservefonds!), maar ook zeker niet te weinig.

Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kan de VvE afzien van storten in een onderhoudsfonds.

De bouwkundigen van VvE Belang zijn ervaren en deskundig als het gaat om het opstellen van een MJOP. Dat heeft nogal wat voordelen:

 • U hebt inzicht in aankomend onderhoudswerk en de kosten daarvan.
 • U voorkomt hoge kosten door achterstallig onderhoud.
 • Uw MJOP voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen: het is AWK-gecertificeerd.
 • U voorkomt verborgen gebreken, en daarmee ook onnodige overlast en veiligheidsproblemen.
 • Uw pand behoudt zijn waarde.
 • U hebt een goede basis voor het bepalen van de VvE-bijdrage.

 • Het belang van planmatig onderhoud

  Planmatig onderhoud is een belangrijk aspect van het gebouwbeheer. Net als eigenaars van particuliere woningen krijgen VvE’s zowel binnen als buiten te maken met onderhoud en vervanging van onderdelen van het gebouw. Bij een VvE is het onderhoud aan het gebouw de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke eigenaars. Meestal wordt onderhoud pas uitgevoerd als een verval aan de bouwdelen duidelijk zichtbaar is. Dat is niet verstandig want het risico op vervolgschade aan andere bouwdelen is dan groot. Om dat te voorkomen, moet de VvE haar gebouw planmatig onderhouden.

  De inspectie

  Ieder deel van het gebouw heeft een ‘levensduur’. Dat geldt ook voor installaties. Het beste voorbeeld is de cv-ketel: die is op een gegeven moment gewoon ‘op’. De levensduur van gebouwdelen en installaties kan in veel gevallen worden verlengd door goed onderhoud te plegen. Om dat te bepalen is een inspectie nodig van een deskundige: de bouwkundig inspecteur. Door zo’n inspectie wordt duidelijk hoe het staat met de bouwkundige en installatietechnische kwaliteit van de objecten. Of de bewoners het gebouw nog steeds mooi vinden, doet bij deze inspectie niet ter zake. Daarvoor moet u bij andere deskundigen zijn.

  Aan welke normen dient het meerjaren onderhoudsplan te voldoen?

  De inspecteur beoordeelt het gebouw visueel aan de hand van de technische normen die nú gelden én aan de hand van eisen die golden in het bouwjaar. Een gebouw moet voldoen aan de eisen die van kracht waren in het jaar dat het is gebouwd. Grote renovaties moeten voldoen aan de eisen van het moment waarop ze zijn uitgevoerd. Vanzelfsprekend speelt de wijze waarop het gebouw is gerealiseerd, ook een rol.

  Op deze manier kan de inspecteur bepalen wanneer een bepaald onderdeel moet worden onderhouden of vervangen. Want u wilt natuurlijk wel dat uw gebouw zo veel mogelijk voldoet aan de wensen die de bewoners nú hebben.

 • Bepaling van de prijzen in een MJOP

  De kosten die vermeld zijn in het rapport, zijn indicatief: ze geven een zo goed mogelijke benadering van de werkelijke kosten weer. De indicatieve kosten zijn gebaseerd op een database met normkosten. Die wordt periodiek aangepast aan de actuele marktprijzen. De opgenomen normkosten zijn landelijke gemiddelden. Ze zijn niet gebaseerd op aanbiedingen en kunnen per regio verschillen.

  Wij passen standaard geen inflatiecorrectie toe. Reden: de inflatie is lastig te voorspellen. Daarom adviseren we om de reservering voor het onderhoud ieder jaar te verhogen met de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die vindt u op www.cbs.nl. Na vijf jaar moet het MJOP weer geactualiseerd worden en zullen ook de marktprijzen aangepast worden.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk