05 - 11 - 19

VvE Belang bij Radar: Is uw rookgasafvoer veilig?

Lekkende rookgasafvoeren of verkeerd aangesloten HR-cv-ketels kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. En in sommige gevallen zelfs tot koolmonoxidevergiftiging, waardoor elk jaar vijf tot tien doden (en tientallen gewonden) vallen. Daarover sprak mr. Kees Oomen in een radio-uitzending van NPO1 op 26 oktober jl. 

De afgewerkte gassen van uw cv-ketel moeten naar buiten. Dat gebeurt via het rookgasafvoerkanaal. In veel complexen zit een oude rookgasafvoer, die geschikt is voor – eveneens verouderde – VR-ketels. Meestal zijn op die oude afvoer nieuwe HR-ketels aangesloten: die geven een veel hoger rendement. Dat is lang niet altijd op de juiste manier gebeurd. Bij vervanging van de oude ketel door een HR-ketel, moet ook de rookgasafvoer worden aangepast.

Een HR-ketel; heeft niet alleen een veel hoger rendement; hij zorgt ook voor condens van de waterdamp in de rookgassen. Daarbij komt koolmonoxide vrij. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties als op een oude rookgasafvoer een nieuwe HR-ketel wordt aangesloten. Door de condens zal de rookgasafvoer gaan roesten en gaan lekken. Dan kan het onzichtbare, reukloze – maar heel giftige – koolmonoxide in de appartementen komen.

Ketels vervangen

Bij VvE Belang komen wekelijks vragen binnen over de rookgasafvoerkanalen – en soms ook over de vraag wie aansprakelijk is als het fout gaat.

Ongeveer 70 van de cv-ketels in appartementencomplexen is een individuele ketel. De meeste rookgasafvoeren zijn collectief, dus eigendom van de VvE, die de afvoer ook beheert.

Vaak zijn in complexen met individuele ketels in de loop der jaren ketels vervangen; meestal door HR-exemplaren. Dat hebben de bewoners zelf gedaan c.q. laten doen. Lang niet altijd hebben ze dat gemeld aan het VvE-bestuur. En het is ook lang niet altijd op de juiste manier gedaan. Als de ketel door de installateur is vervangen zonder de rookgasafvoer aan te passen, lopen de bewoners groot gevaar. Waarschijnlijk is meer dan 85 procent van de ketels in de afgelopen jaren vervangen zonder aanpassing van de rookgasafvoer. Bij vervanging van een VR-ketel door een HR-ketel moet altijd de rookgasafvoer worden gecontroleerd.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Kees Oomen op NPO1: “Het gaat hier om een gedeelde verantwoordelijkheid van de VvE (die moet weten dat de rookgasafvoer moet worden vervangen als nieuwe ketels worden geplaatst), de eigenaars (die moeten vragen of de nieuwe ketel probleemloos kan worden aangesloten) en de installateur (die altijd moet vragen hoe het met de rookgasafvoer is gesteld). Bovendien is het belangrijk dat eigenaars zich realiseren dat een rookgasafvoerkanaal niet het eeuwige leven heeft: het gaat ongeveer even lang mee als een cv-ketel.”

Is uw rookgaskanaal veilig?

De rookgasafvoer is meestal in een leidingschacht geplaatst. U kunt hem dus niet zien. Misschien is hij al lang verouderd en lekt hij rookgassen. Of zijn er nieuwe ketels op aangesloten waardoor hij lek is geraakt. Dat ziet u ook niet.

Een installateur kan een inspectie uitvoeren met een camera, maar daarmee kan alleen zichtbare schade worden vastgesteld. Of de verbindingen voldoende luchtdicht zijn, weet u dan nog niet.

Vraag uw bestuur of het rookgasafvoerkanaal vervangen is toen de cv-ketels werden vervangen.

Erkende installateur

Vraag bij twijfel een erkende installateur om advies. Vanaf medio 2020 mogen alleen nog installateurs met een wettelijk certificaat deze werkzaamheden uitvoeren. Aan dat certificaat wordt momenteel gewerkt. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de Bouwkundige VvE specialisten van VvE Belang op 0162 469 120.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox