18 - 08 - 23

Wijzigingen in de Subsidieregeling verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE)

De Subsidieregeling verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) is op 23 januari jl. ingegaan en blijft van kracht tot eind 2027. Onlangs zijn enige wijzigingen voorgesteld die van belang kunnen zijn voor úw VvE. Uiteraard heeft VvE Belang ook een reactie achtergelaten op de internetconsultatie, u vindt deze onderaan het artikel. Wanneer ze ingaan, is nu nog niet bekend. We houden u op de hoogte.

Op veel punten lijkt de nieuwe regeling op zijn voorganger, de bekende SEEH: ook de SVVE geeft subsidie voor energieadviezen evt. in combinatie met procesbegeleiding en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), voor (aanvullende) energiebesparende maatregelen en het zeer energiezuinig pakket. De subsidiebedragen zijn gelijk aan die van 2022. Nieuw zijn de subsidies voor duurzame warmteopties en een centrale aansluiting op een warmtenet. En net als bij de SEEH het geval was, kan de VvE ook een aanvraag doen voor subsidie voor een oplaadpuntenadvies. Maximaal 75 % van de kosten worden vergoed, met een maximum van € 1.500.

Bij een Zeer Energiezuinig Pakket krijgt u € 4.000 extra per appartement bovenop de subsidie.

Alles over de SVVE vindt u hier

Wijzigingen SVVE

Om de SVVE nog aantrekkelijker te maken, wordt een aantal wijzigingen voorgesteld:

  • In monumenten kunnen niet altijd moderne isolatiemaatregelen worden toegepast. Daarom worden de isolatie-eisen verlaagd voor deze gebouwen, zodat ze eenvoudiger energiezuinig kunnen worden gemaakt.
  • U krijgt extra subsidie als u isolatiemateriaal gebruikt dat goed is voor het milieu. Dat maakt het aantrekkelijker om groen isolatiemateriaal te gebruiken, zelfs als het iets duurder is.
  • Er is meer geld beschikbaar voor advies bij verduurzaming. Dat helpt bij het nemen van beslissingen en het plannen van verbeteringen.
  • Er komt langer en meer steun voor het installeren van oplaadpunten voor elektrische auto’s in appartementencomplexen. Dit is belangrijk omdat elektrische auto’s steeds populairder worden. Dus moeten er ook meer oplaadpunten komen.
  • Complexen met dakterrassen kunnen makkelijker hun dak isoleren wordt makkelijker: u krijgt ook subsidie als u maar een deel van het dak laat isoleren.
  • Er komt een nieuwe opleiding voor energieadviseurs, en dus ook een nieuw certificaat. De energieadviseurs van VvE Belang gaan zich ook laten certificeren volgens de nieuwe regeling. Tot het zo ver is, geldt er een overgangsperiode.

Reactie VvE Belang

Als dé belangenorganisatie voor VvE’s heeft VvE Belang uiteraard ook gereageerd op de internetconsultatie. Zo zijn wij verheugd met de voorgestelde wijzigingen in de SVVE, maar zijn er nog wel een aantal punten van kritiek. Welke dat zijn, leest u hier.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox