Oproeptermijn van de VvE vergadering

Tijdens deze algemene ledenvergadering worden besluiten genomen over belangrijke gemeenschappelijke delen en zaken. Een goed voorbeeld van zo een besluit is het vaststellen van de begroting en de periodieke bijdrage. Om ervoor te zorgen dat deze besluiten rechtsgeldig zijn, is het van belang dat er de juiste oproeptermijn wordt gehanteerd.

Oproeptermijn in het modelreglement

De oproeptermijn is de periode die ligt vanaf de schriftelijke uitnodiging en tot de vergadering. De juiste oproeptermijn van de VvE vergadering vindt u in het voor u geldende modelreglement. Een handig overzicht vindt u hieronder:

Modelreglement Oproeptermijn
Modelreglement 1973 Tenminste 8 dagen
Modelreglement 1983 Tenminste 8 dagen
Modelreglement 1992 Tenminste 8 dagen. De dag van de oproeping en de vergadering niet meegerekend.
Modelreglement 2006 Tenminste 15 dagen. De dag van de oproeping en de vergadering niet meegerekend.
Modelreglement 2017 Tenminste 15 dagen. De dag van de oproeping en de vergadering niet meegerekend.
Modelreglement Kleine VvE’s 2021 Tenminste 15 dagen. De dag van de oproeping en de vergadering niet meegerekend.

Oproeptermijn in de splitsingsakte

Naast het modelreglement kan het ook zijn dat de oproeptermijn van de VvE vergadering terug te vinden is in de akte van splitsing. Deze oproeptermijn kan afwijken van het geldend modelreglement. Het is daarom van belang dat het bestuur altijd de akte naloopt. Doet u dat niet, dan kan het zijn dat besluiten genomen tijdens de vergadering worden vernietigd door de rechter.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox