Elektrische auto’s in de parkeergarage van de VvE

Als de plannen van de overheid doorgaan, wordt op 1 juli 2023 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van kracht. Het komt in de plaats van het Bouwbesluit 2012. Omdat er op dit moment nog tal van onduidelijkheden zijn, kunnen we nog niet exact melden hoe de voorschriften voor parkeergarages straks gaan luiden. Enkele aanbevelingen kennen we al wel, en het is goed om daar nu al van op de hoogte te zijn – en er rekening mee te houden. Zeker als u van plan bent om oplaadpunten voor elektrische auto’s te laten installeren.

Elektrische auto in parkeergarage

Een laadpaal in de parkeergarage is een ‘Hot-topic’

In het Bbl zal staan dat laadpunten aan Mode 3 moeten voldoen. Dat betekent dat ze geschikt zijn voor het laden van elektrische auto’s (ter vergelijking: Mode 1 is voor e-bikes en scootmobielen; Mode 2 voor plug-in hybride auto’s). Bovendien zult u moeten opgeven waar de laadpunten zijn gesitueerd, zodat de brandweer in noodgevallen direct kan zien of er elektrische auto’s aanwezig zijn. Ook de ‘noodknop’ wordt verplicht: daarmee wordt – in geval van een calamiteit – de spanning van alle laadpunten gehaald.

Zijn elektrische auto’s brandgevaarlijker? 

Uit onderzoek blijkt dat elektrische auto’s minder gevaarlijk zijn dan hybride auto’s en benzine- en dieselvoertuigen. Echter: de laatste decennia is steeds meer (zeer brandbaar) kunststof is toegepast bij de fabricage van auto’s.

Dat betekent in feite dat de brandveiligheid van parkeergarages alleen maar belangrijker geworden is. Als de parkeergarage jaren geleden geheel volgens de eisen van die tijd is gebouwd, en er vervolgens allerlei aanpassingen aan zijn gedaan, moet de garage opnieuw worden gekeurd. Als er geen herkeuring heeft plaatsgevonden, geldt de vergunning van destijds ook niet meer. Dat kan grote gevolgen hebben voor duizenden parkeergarages. Het is belangrijk om de bouwkundige brandveiligheid van de parkeergarage te laten controleren.

Notificatieregeling oplaadpunten VvE

De overheid heeft een notificatieregeling ter consultatie aangeboden. Als die in werking treedt, hoeft een eigenaar geen toestemming aan de ALV te vragen voor het plaatsen van een laadpunt. De eigenaar moet dan wel een werkplan laten controleren door het VvE-bestuur. Wanneer de regeling ingaat, is nog niet bekend.

Het is verstandig om de regeling niet af te wachten, maar nú al de basisinfrastructuur aan te laten leggen die wordt aangesloten op een centrale voorziening. Dan voorkomt u een wirwar van kabels en elkaar beconcurrerende leveranciers, want daardoor wordt de parkeergarage er niet veiliger op. VvE’s doen er daarom verstandig aan om de laadbehoefte nu en in de toekomst te inventariseren en te zorgen voor een goed plan voor laadoplossingen, zodat ze voorbereid zijn op de toekomst.

Subsidie op oplaadpuntenadvies

Nog een reden om nu al na te denken over laadinfrastructuur: via RVO kunt u subsidie krijgen voor een oplaadpuntenadvies. Deze regeling geldt in elk geval tot september 2023. Uit cijfers van RVO blijkt dat inmiddels ruim 250 adviezen zijn ingediend; veelal op basis van een advies van VVE Laadloket.

VVE Laadloket

In 95 procent van alle gevallen neemt de ALV een positief besluit op basis van een advies van VVE Laadloket. De adviseurs van VVE Laadloket geven u graag meer informatie. Klik hier.

(Kijk op www.vvelaadloket.nl of bel met de adviseurs op 085 210 2605. Een mail sturen kan ook: info@vvelaadloket.nl)

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox