17 - 08 - 21

Voorstel wet notificatie oplaadpunten Vereniging van Eigenaars

Op 12 juli jl. is het Wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE's in internetconsultatie gegaan. De elektrisch rijder heeft dan geen toestemming meer nodig van de VvE om een oplaadpunt in de gemeenschappelijke parkeergarage te realiseren. In kennis stellen is voldoende: de notificatie. Tot 6 september 2021 kunt u uw mening geven over het wetsvoorstel.

Minder belemmeringen

Dit wetsvoorstel neemt belemmeringen weg bij de plaatsing van oplaadpunten bij VvE’s: de notificatie vervangt de benodigde toestemming van de VvE voor het plaatsen van een oplaadpunt. Voorwaarde is wel dat het oplaadpunt is geplaatst volgens de voorwaarden uit de notificatieregeling. Als appartementseigenaars veel minder belemmeringen ervaren bij het realiseren van oplaadpunten, is dat goed voor het stimuleren van elektrisch rijden.

Voor dit wetsvoorstel is een wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek nodig. In dit boek wordt het appartementsrecht geregeld. De Werkgroep Modernisering Appartementsrecht NL (waarin ook VvE Belang is vertegenwoordigd) heeft de minister gevraagd om bij Algemene Maatregel van Bestuur deze notificatieplicht mogelijk te maken. In Modelreglement 2017 is al een notificatieplicht en -regeling voor de plaatsing van oplaadpunten op privéparkeervakken opgenomen. De WMANL adviseert dit over te nemen in landelijke regelgeving.

Let op: ook als u met behulp van de notificatieregeling u een oplaadpunt bij een parkeervak mag realiseren, geeft dat nog geen exclusief gebruiksrecht van het parkeervak!

 • Voorwaarden

  Voor de notificatieregeling wordt – naast de hiervoor genoemde basisvoorwaarde van het plaatsen en installeren van het oplaadpunt voor rekening en risico van de individuele appartementseigenaar of appartementseigenaren – gedacht aan onder meer de volgende voorwaarden, die in de alinea’s hieronder kort zullen worden toegelicht:

  • (Brand)veiligheidsvoorschriften, zoals installatie van het oplaadpunt door een erkend installateur en het eventueel inschakelen van een brandveiligheidsexpert;
  • Wijze waarop de kennisgeving plaatsvindt;
  • Technische eisen aan het oplaadpunt zodat de stroomvoorziening niet overbelast raakt;
  • Wijze van kosten(her)verdeling;
  • Opstellen van een werkplan om oplaadpunten te plaatsen en bijbehorende procedurele voorschriften met betrekking tot betrokkenheid van de VvE;
  • Gebruik, beheer- en onderhoudsvoorschriften.
  • De definitieve voorwaarden worden nader uitgewerkt in de AMvB. De AMvB geldt voor alle VvE’s en voorkomt dat de VvE’s zelf hun splitsingsreglement moeten aanpassen.

  Meer lezen over de voorwaarden? Download hier de PDF.

Webinar

Onder grote belangstelling werd op 12 augustus jl. de webinar ‘Notificatieregeling oplaadpunten VvE’s’ gehouden. Kees Oomen, directeur Organisatie & Public Affairs van VvE Belang, praatte de deelnemers bij over het wetsvoorstel. Zij konden hun mening geven en vragen stellen via de polls en de open chat. Via deze link kunt u alsnog antwoord geven op de polls en vragen die zijn gesteld tijdens de webinar.

Hebt u de webinar gemist? Of wilt u hem nog eens bekijken? Klik dan hier

Veel deelnemers vroegen om de sheets van de webinar. U vindt ze hier

Energieadvies nodig? Klik hier voor een aanvraag

Wilt u uw gebouw en de appartementen gaan verduurzamen? Dan is een goed advies onmisbaar. De bouwkundigen en gecertificeerde EPA-adviseurs van VvE Belang zijn uw partners om samen met u tot een duurzaam gebouw te komen. Óók als het gaat om de realisatie van oplaadpunten kunnen zij u van dienst zijn.

U krijgt inzicht in de mogelijkheden en de kosten van verduurzamingsmaatregelen. En het mooie is dat u dat niet allemaal zelf hoeft te betalen: via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) kunt u subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen én voor een energieadvies en de procesbegeleiding. Dan wordt het opeens een stuk eenvoudiger om uw gebouw gereed te maken voor een duurzame toekomst!

Voor een aanvraag klik hier

 

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox