Statuten van de VvE

VvE-statuten, onderdeel van de splitsingsakte. De splitsingsakte en daarbij horende statuten vormen de kern van de regelgeving voor een Vereniging van Eigenaars (VvE). Dit officiële notariële document bevat essentiële regels en bepalingen die de interne werking van de VvE reguleren. Ze spelen een cruciale rol binnen de hiërarchie van VvE-regelgeving, samen met de wet, splitsingsakte, modelreglement, huishoudelijk reglement en vergaderbesluiten.

[Tekst gaat verder onder de afbeelding]

Statuten zijn regels die zien op de ‘vereniging’

VvE-statuten zijn juridische documenten die specifiek betrekking hebben op de interne regels en organisatiestructuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze regels omvatten essentiële aspecten zoals het formuleren van het doel van de VvE, het vaststellen van rechten en verplichtingen van individuele leden, het definiëren van de taken en bevoegdheden van het bestuur, en het reguleren van vergaderprocedures. Ze bieden een gedetailleerd kader voor het functioneren van de VvE als een collectief en spelen een sleutelrol in het handhaven van orde en efficiëntie binnen de vereniging.

Welke regels wegen het zwaarst?

De VvE-statuten vormen vaak een geïntegreerd onderdeel van de splitsingsakte, die de basis legt voor de rechten en verplichtingen van individuele appartementseigenaren. Hierdoor staan de statuten direct onder de wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Boek 5) die de oprichting van VvE’s reguleren.

Statuten volgens het Burgerlijk Wetboek (5:112 lid 2)

  • Naam en zetel van de VvE
  • Doel van de VvE
  • Regeling periodieke bijdragen
  • Wijze van bijeenroepen
  • Vergadering van eigenaren
  • Het aantal stemmen dat iedere eigenaar uit kan brengen

De statuten zijn dus onderdeel van de splitsingsakte. De splitsingsakte vormt de juridische basis van de VvE en is ondergeschikt aan de wet. Ze bevatten de fundamentele regels en bepalingen die de interne werking van de VvE reguleren.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox