28 - 06 - 21

Zorg voor een brandveilig complex

Gemiddeld breekt elke dag ergens in Nederland brand uit in een appartementencomplex. Vaak met ingrijpende gevolgen. Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht. Hoe staat het met de brandveiligheid in úw complex?

Rookmelders

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders ook in de bestaande bouw verplicht. Voor nieuwbouw gold die verplichting al.

Het gaat om rookmelders die voldoen aan EN 14604. Ze moeten in woningen worden toegepast op elke bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert, tussen de uitgang van de verblijfsruimte en de uitgang.

Senioren

Vooral alleenstaande ouderen zijn kwetsbaar. Zij lopen een hoger risico op een (fatale) brand of (fatale) brandwonden. Uit onderzoek van de Brandweeracademie (onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid) in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting, blijkt dat veel branden worden veroorzaakt door verouderde woningen, verouderde elektrische bedrading, slecht onderhouden of defecte apparatuur, een ophoping van spullen, verkeerd gebruik van elektrische dekens, mobiele elektrische kachels, het in de brand vliegen van kleding bij koken en het feit dat ouderen eerder geneigd zijn om zichzelf of spullen te dicht bij een vuurbron te plaatsen. Voor ontvluchting is in de woningen vaak alleen rekening gehouden met mobiele mensen.

Laat u adviseren!

VvE’s moeten zich goed laten adviseren over de brandveiligheidsrisico’s in het gebouw, en de maatregelen op aanpassen. Het is een hardnekkig misverstand dat u een voldoende veilig gebouw hebt als dat gebouw aan de bouwregelgeving voldoet. De bouwregelgeving schrijft de minimale eisen van brandveiligheid voor. Wilt u échte veiligheid? Kijk dan naar de risico’s. Gebruik bijvoorbeeld brandveiligere materialen dan de minimaal toegestane. Verduurzamen door het gebouw te isoleren kan ook met isolatiematerialen die wél brandveilig zijn. Kies niet voor de goedkoopste oplossing als die niet veilig is.

Veiligheidsscan Brandveiligheid

De Veiligheidsscan van het ACBW geeft u op hoofdlijnen inzicht in het veiligheidsniveau van uw wooncomplex. U ontvangt de resultaten van de Veiligheidsscan in een korte rapportage. Deze rapportage ontvangt u digitaal zodat u het rapport gemakkelijk kunt delen met alle eigenaars.

De uitkomst van de Veiligheidsscan vermeldt hoeveel sterren uw appartementencomplex op dit moment scoort. 2 sterren? Dan is de situatie onveilig, onwenselijk en voor verbetering vatbaar. Scoort u 4 sterren, dan weet u dat het over het algemeen in orde is met de brandveiligheid!

Wij beoordelen niet alleen bouwkundige en installatietechnische zaken maar bespreken ook met u hoe e.e.a. organisatorisch geregeld is. De ligging en omgeving van het complex worden uiteraard meegenomen in de beoordeling.

Indien de scan aanleiding geeft tot nader onderzoek, kunnen wij een Verbeterplan Brandveiligheid opstellen. Met dit plan wordt aan de hand van het Bouwbesluit 2012 op detail/artikelniveau ingezoomd op de aangetroffen gebreken. Vraag hier uw Veiligheidsscan aan!

Risico scootmobiel

Het aantal scootmobielen neemt enorm toe. Logisch: mensen moeten langer thuis blijven wonen en er zijn regelingen om die voorzieningen te verstrekken. Maar deze scootmobielen worden overal in de vluchtroutes (gangen, trappenhuis en entree) van gebouwen neergezet en opgeladen. Dat is een groot risico. Ze belemmeren vluchtende mensen en de brandweer die naar binnen moet om te blussen. Overigens geldt dit niet alleen voor scootmobielen maar voor alle brandbare spullen in vluchtroutes. Scootmobielen en andere oplaadbare apparaten kunnen brandgevaarlijke situaties opleveren. Door kortsluiting, oververhitting bij opladen of ophoping van brandbare gassen kan brand ontstaan.

Advies: creëer zo mogelijk voor scootmobiel-oplaadpunten en –opstelplaatsen een aparte ruimte met brandwerende voorzieningen te creëren; binnen of buiten het gebouw.

Verzekering

Zorg voor een goede verzekeringspolis, waarin een aantal dingen goed zijn geregeld:

  • het eigenaarsbelang
  • verblijf elders
  • een actuele taxatie van de herbouwwaarde
  • een garantie tegen onderverzekering.

Wist u dat u geniet van 8% korting op uw VvE-verzekeringen via Centraal Beheer als u bent aangesloten bij VvE Belang?

 

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox