15 - 03 - 22

Geluidsoverlast door harde vloeren binnen de VvE

Geluidshinder is hét probleem van veel appartementseigenaars. Met name muziek, loopgeluiden en klussen. Dat staat in de top-5 die de Nederlandse Stichting Geluidshinder heeft aangelegd. Aan die overlast is best wat te doen.

De NSG heeft de brochure ‘Geluidshinder – Loopgeluiden’ uitgebracht, die  antwoord geeft op veel vragen: over de geluidwerende prestaties van allerlei soorten vloerbedekkingen, over eisen die gesteld worden en over datgene wat mensen wel en niet van elkaar (moeten) respecteren.

Welke vloer ligt er?
 • Oude panden hebben soms een houten vloer, waarbij min of meer automatisch sprake is van geluidshinder. Die is vaak lastig te verhinderen. Vraag daarom advies aan een geluidsdeskundige en let op het TÜV of NSG-keurmerk bij de keuze van een ondervloer.
 • Nieuwe complexen zijn veelal voorzien van een vloerconstructie met een zwevende vloer. Ook hier geldt: laat u adviseren bij de keuze van een ondervloer. Soms kan een ondervloer de hinder versterken!
 • Veel appartementengebouwen zijn voorzien van een betonnen vloer, die bestaat uit een draagvloer met direct daarop de dekvloer.
Standaardmaatregelen betonnen vloer

Om geluidshinder bij betonnen vloeren te voorkomen, gelden de volgende standaardmaatregelen:

 • Ondervloer met minimaal 10 dB geluidswering
 • De vloer moet vrij van de zijkanten (de muren) worden gelegd. Als dat niet gebeurt, kan het contactgeluid via de wanden alsnog naar naastgelegen appartementen lekken.
 • Is er vloerverwarming aanwezig? Niet alle ondervloeren zijn geschikt voor vloerverwarming. Soms isoleren ze naast het geluid ook de warmte. Dat is niet de bedoeling: de vloer moet de warmte juist doorgeven.
 • Bij aanschaf van een ondervloer, let op het keurmerk!
 • Wat zeggen de reglementen?

  Meestal niet heel veel. MR 1973 en MR 1983 zeggen er niets over. Voor beide reglementen geldt echter dat de 10 dB-norm een goed uitgangspunt is.

  Modelreglement 2017 is wel duidelijk: “De vloerbedekking in de privégedeelten dient van een zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zo veel mogelijk worden tegengegaan. Behalve in keukens en sanitaire ruimten is het met name niet toegestaan om parket, laminaat, stenen, tegels of andersoortige harde vloeren aan te brengen, tenzij dit geschiedt met inachtneming van normen die bij Huishoudelijk Reglement of door de Vergadering zijn vastgesteld en zodanig dat geen onredelijke hinder kan ontstaan voor de overige Eigenaars en/of Gebruikers.

  Indien het Huishoudelijk Reglement geen normen als bedoeld bevat en ook de Vergadering de normen niet heeft vastgesteld, geldt het volgende. Alleen vloerbedekking die de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) met meer dan tien decibel verbetert indien een betonvloer met de desbetreffende vloerbedekking wordt belegd, is toegestaan. De verbetering moet zijn beoordeeld op basis van de norm NEN 1070 of NEN 5077 respectievelijk een daarvoor in de plaats getreden norm en zijn uitgedrukt in een verbetering van de Ico.”

 • Hoe pak ik geluidsoverlast aan binnen de VvE
  • Neem een meldingsplicht op bij het voornemen harde vloerbedekking aan te brengen.
  • Bij klachten kunt u eventueel medewerking aan een geluidsonderzoek afdwingen. Leg vast wie de kosten van het onderzoek betaalt. In sommige aktes is dit vastgelegd; in andere gevallen kunt u wellicht aansluiten bij het hierboven vermelde in MR 2017 (zie alternatief artikel 28 MR 2017).
  • In sommige aktes is een algeheel verbod op harde vloerbedekking opgenomen.
  • Zorg voor objectieve normen m.b.t. geluidshinder.
  • Het bestuur moet de geldende regelgeving handhaven.
  • U kunt ook gebruik maken van het burenrecht. U spreekt uw buren dan rechtstreeks aan op geluidsoverlast.
  • Ga eerst in overleg met uw buren. Wellicht zijn zij zich niet bewust van de mate van geluidsoverlast.

Meer weten? Stel uw vraag aan de juristen of de bouwkundigen van VvE Belang. Tip: luister naar de podcast op Youtube of op Spotify.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox