12 - 05 - 21

Hang- en sluitwerk; Wie is verantwoordelijk?

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van hang- en sluitwerk? Die vraag komt geregeld binnen bij VvE Belang. Het korte antwoord: dat staat in uw reglement van splitsing. Maar de modelreglementen verschillen nogal van elkaar.

hand op de deurklink

Hang en sluitwerk is alles wat men gebruikt om deuren en ramen te sluiten

Modelreglementen 1973 en 1983

Het onderhoud van hang- en sluitwerk is in de modelreglementen verschillend geregeld. Is voor uw VvE MR 1973 of 1983 van toepassing verklaard? Dan hoort al het hang- en sluitwerk – ook dat van deuren en ramen in de buitengevel – tot het onderhoud dat individueel wordt uitgevoerd. Het komt dus ook voor rekening van de individuele eigenaars. Dat geldt ook voor onderhoud van hang- en sluitwerk aan ramen en deuren die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke en privégedeelten (de woningen).

Modelreglementen 1992, 2006 en 2017

Deze modelreglementen gaan ervan uit dat onderhoud van de privé-binnendeuren en -ramen voor de individuele eigenaar is. Het onderhoud van hang- en sluitwerk aan ramen en deuren in de buitengevel is de verantwoordelijkheid van de VvE. Die moet het onderhoud dus ook betalen. Dat geldt ook voor onderhoud van hang- en sluitwerk aan ramen en deuren die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke en privégedeelten (de woningen).

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox