12 - 05 - 21

Hang- en sluitwerk; Wie is verantwoordelijk?

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van hang- en sluitwerk? Die vraag komt geregeld binnen bij VvE Belang. Het korte antwoord: dat staat in uw reglement van splitsing. Maar de modelreglementen verschillen nogal van elkaar.

Modelreglementen 1973 en 1983

Het onderhoud van hang- en sluitwerk is in de modelreglementen verschillend geregeld. Is voor uw VvE MR 1973 of 1983 van toepassing verklaard? Dan hoort al het hang- en sluitwerk – ook dat van deuren en ramen in de buitengevel – tot het onderhoud dat individueel wordt uitgevoerd. Het komt dus ook voor rekening van de individuele eigenaars. Dat geldt ook voor onderhoud van hang- en sluitwerk aan ramen en deuren die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke en privégedeelten (de woningen).

Modelreglementen 1992, 2006 en 2017

Deze modelreglementen gaan ervan uit dat onderhoud van de privé-binnendeuren en -ramen voor de individuele eigenaar is. Het onderhoud van hang- en sluitwerk aan ramen en deuren in de buitengevel is de verantwoordelijkheid van de VvE. Die moet het onderhoud dus ook betalen. Dat geldt ook voor onderhoud van hang- en sluitwerk aan ramen en deuren die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke en privégedeelten (de woningen).

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox