23 - 11 - 21

Van wie zijn de leidingen in uw gebouw?

Waterleidingen die zijn weggewerkt in de constructieve betonnen delen van een appartementsgebouw, zijn gemeenschappelijk in de zin van de splitsingsakte - gebaseerd op modelreglement 1992. Ze zijn niet zonder hak- en breekwerk te repareren. Het beheer van de leidingen én de kosten voor onderhoud en reparatie zijn voor rekening van de VvE

Uitspraak rechtbank van Noord-Holland

De rechtbank van Noord-Holland heeft dat onlangs vastgesteld in een zaak die was aangespannen door een van de VvE-leden. Er traden voortdurend lekkages op. Daarom stelde het VvE-bestuur voor om de VvE-bijdrage te verhogen, zodat de kosten voor reparatie van de leidingen kon worden betaald. Het besluit was aangenomen met 38 van de 40 stemmen.

Een VvE-lid was het niet eens met het besluit. Hij stelde dat de leidingen na de meter privé zijn.

De rechter oordeelde anders: de leidingen zijn gemeenschappelijk en alle leden moeten meebetalen aan de reparatie. Zij oordeelde dat het besluit niet in strijd is met de akte van splitsing of de redelijkheid en billijkheid.

Let op dat deze uitspraak is gebaseerd op modelreglement 1992. Dat betekent dat die uitspraak niet zonder meer op úw VvE van toepassing is. Van wie de leidingen zijn in uw gebouw, hangt af van uw eigen akte van splitsing. VvE Belang controleert deze graag voor u!

Lezen in VvE Magazine

Mr. John Liewes, jurist bij VvE Belang, was in deze zaak gemachtigde van de VvE. De juristen van VvE Belang schrijven elk kwartaal in VvE Magazine over een belangwekkende VvE-zaak waarin de rechter uitspraak heeft gedaan. Daarmee kunt u uw voordeel doen, net als met de andere artikelen over juridische en bouwkundige onderwerpen.

VvE’s die aangesloten zijn bij VvE Belang, ontvangen VvE Magazine gratis.

Nog niet aangesloten? Regel het hier

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox