24 - 01 - 24

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Op 1 januari jl. is de Omgevingswet in werking getreden. In deze nieuwe wet vallen heel veel voormalige wetten samen. Voortaan gaat u voor het aanvragen van vergunningen etc. naar het digitale Omgevingsloket. Onderdeel van de Omgevingswet is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

[Tekst gaat verder onder de foto]

Dezelfde gebouwen voor en na renovatie

Veranderd het uiterlijk van het gebouw? Dan kan het nodig zijn dat u een vergunning nodig heeft.

Het nieuwe Omgevingsloket is de plek waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving te vinden is. Denk aan de verschillende regels vanuit gemeente, provincie, waterschap en Rijk. Zo ontstaat voor burgers, bedrijven en professionals een compleet beeld van wat kan en mag in hun leefomgeving.

Burgers, bedrijven en professionals kunnen in het nieuwe Omgevingsloket:

  • zien of er een vergunning of melding nodig is voor een (bouw)project;
  • een vergunningaanvraag indienen of een melding doen;
  • op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden;
  • aangeven wat zij bij plannen aan participatie hebben gedaan en wat het resultaat daarvan is;
  • een overzicht met de eigen aanvragen en meldingen zien.

Op de site van het Omgevingsloket staat meer uitleg over hoe het Omgevingsloket werkt. Er is veel aandacht voor voortdurende verbetering van het loket. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Wet Kwaliteitsborging

Er gaat nog wel eens wat mis bij nieuwbouw, verbouwing en renovatie. Vaak gaat het om – bouwkundig gezien – kleine gebreken, maar de bewoners hebben er soms lang last van. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet daarin verandering brengen. De wet is – als onderdeel van de Omgevingswet –  op 1 januari jl. in werking getreden. Voortaan wordt niet alleen het bouwplan getoetst maar ook het bouwwerk. Dus óp de bouwplaats. Daardoor moeten fouten worden voorkómen.

Omdat de overheid meer toezicht en controle wil in de bouw, is er nu de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Die geldt (naar verwachting ) tot en met 2028 alleen voor bouwwerken in de laagste gevolgklasse (fase 1). Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw. Appartementencomplexen volgen in fase 2.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox