12 - 05 - 21

Strengere eisen voor warmtepomp en airco

Sinds 1 april jl. gelden strengere geluidseisen voor (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking. Airco’s en warmtepompen dus. Die mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Let op: voor een warmtepomp moet uw gebouw goed geïsoleerd zijn!

Het gaat bij de nieuwe eisen om warmtepompen en airco’s die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren. Met deze landelijke geluidsnorm worden buren beter beschermd tegen geluid van warmtepompen. VvE’s mogen een strengere norm stellen omdat 40 db het maximaal toelaatbare geluidsniveau is. Er is nog een voordeel: fabrikanten zullen meer moeite doen om stillere warmtepompen te ontwikkelen.

Luister hier naar de podcast over dit onderwerp!

Bouwbesluit 2012

De bepalingsmethode voor de nieuwe geluidseisen is vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012 (Staatscourant 2020, 62676) die gelijktijdig in werking zal treden. Vaak zal een geluidsmeting op locatie niet nodig zijn omdat u op basis van akoestische berekeningen kunt (laten) nagaan of de installatie voldoet aan de geluidseis.

Daarbij kunt u (of kan de installateur) gebruik maken van een rekentool en de daarbij behorende handleiding.

De geluidseisen gelden niet voor de warmtepomp zelf (zoals die uit de fabriek komt), want die voldoet niet aan de eis van 40 dB. De eisen gelden voor de installatie bij de woning. Dat betekent dat de warmtepomp of airco op voldoende afstand van de buren moet worden geplaatst of moet worden afgeschermd.

Tip: laat een gebruiksverklaring opstellen

Voor het plaatsen van een airco of warmtepomp hebt u meestal toestemming nodig van de vergadering van eigenaars (van de VvE) dus. De vergadering kan daaraan ook voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld over aansprakelijkheid en onderhoud.

Afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in een zogenaamde gebruiksovereenkomst. Hierin kunnen verschillende onderwerpen worden geregeld. Bijvoorbeeld wie zorgt voor de aanleg, het onderhoud, de vervanging en vernieuwing van de aan te brengen zaken en aan welke kwaliteitseisen dienen deze te voldoen. Daarnaast kunnen zaken als toezicht, aansprakelijkheid voor schade en verzekering onderwerpen zijn die in de gebruiksovereenkomst worden geregeld. Ook is het verstandig om een zogeheten kettingbeding op te nemen, waarin wordt bepaald dat de afspraken moeten worden bedongen bij een opvolgende appartementseigenaar. Immers, een opvolgende eigenaar is anders niet gehouden aan de gemaakte afspraken tussen de VvE en de vorige eigenaar.

Een gebruiksovereenkomst zorgt dus voor aanzienlijk minder problemen! De juristen kunnen zo’n gebruiksovereenkomst voor u opstellen. Daarvoor betaalt u nu slechts € 266,- inclusief btw! Vermeld hiervoor bij aanvraag in het opmerkingenveld dat u gebruik wenst te maken van deze actie. Deze actie geldt tot 1 juli 2021.

Zie ook:

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox