17 - 08 - 22

Ik ga op vakantie. Mag ik mijn appartement verhuren?

Het korte antwoord: meestal mag dat niet. Commerciële verhuur is verboden, omdat het niet gaat om duurzame bewoning van het appartement. U mag uw appartement wel verhuren als het om ‘wonen’ gaat, dus voor langere tijd. Zorg wel voor een gebruikersverklaring!

Als eigenaar van een appartement mag u het in principe altijd verhuren, tenzij uw splitsingsakte dat uitdrukkelijk verbiedt. Kortstondige verhuur, bijvoorbeeld aan toeristen, mag niet, want het gaat dan niet om wonen. Verhuur via Airbnb is dus niet toegestaan. Dit is echter wel mogelijk wanneer ‘logies’ als bestemming wordt gegeven in het splitsingsreglement. Er zijn enkele gerechtelijke uitspraken die dat bevestigen. Belangrijke reden: toeristen die komen en gaan, zorgen mogelijk voor veel overlast (zoals uit ervaringen in de grote steden blijkt).

Uit het splitsingsreglement kunnen dus beperkingen voortvloeien voor bepaalde vormen van verhuur. Dit verschilt echter van akte tot akte. Bent u benieuwd welke dat zijn voor uw VvE? Neem dan contact met ons op.

Kamerverhuur

Een appartementsrecht waarin kamers worden verhuurd aan bijvoorbeeld studenten of seizoenarbeiders, wordt door die studenten of arbeiders als ‘woning’ gebruikt. Die wijze van verhuur is dus in beginsel ook toegestaan (voor appartementsrechten met een woonbestemming). Dat is anders als in de akte van splitsing kamerverhuur expliciet is verboden of als kamerverhuur op een andere manier in strijd is met de bestemming. Uit de jurisprudentie volgen verschillende voorbeelden van bepalingen uit de splitsingsakte waarin de bestemming dusdanig is verwoord dat daaruit een beperking voor kamergewijze verhuur volgt.

Gebruikersverklaring

Het is belangrijk dat de huurder(s) een gebruikersverklaring ondertekent/ondertekenen. Daarin verklaren ze dat ze zich aan de bepalingen in het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement zullen houden. Als u uw appartement verhuurt, blijft u als eigenaar verplicht om de VvE-bijdrage op tijd te betalen. De huurder betaalt alleen huur.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox