27 - 09 - 23

Versnellingsagenda verduurzaming VvE-complexen

Op 5 september jl. stuurde de minister van Binnenlandse Zaken de Versnellingsagenda voor verduurzaming van VvE-complexen naar de Tweede Kamer. De bedoeling van de versnellingsagenda is dat VvE’s beter ondersteund worden bij het verduurzamen van hun complexen.

De ondersteuning heeft betrekking op drie gebieden: financiering van verduurzamingsmaatregelen, ontzorging van bestuurders en juridische zaken. Doel: 55 procent CO2-reductie in 2030. Daarvoor moeten 2,5 miljoen woningen worden geïsoleerd en een miljoen warmtepompen worden geïnstalleerd. Omdat ca. 20 procent van de woningen uit VvE-appartementen bestaat, vormen zij een belangrijke aandachtsgroep.

Uitdagingen verduurzaming VvE’s

Met name kleine VvE’s zijn lang niet altijd actief. Bij goed georganiseerde VvE’s staat verduurzaming niet altijd op de agenda, en wordt er niet voor gespaard. Bovendien zijn de regels voor besluitvorming te ingewikkeld.

Daarom stelt de minister dat er een versnellingsaanpak moet komen die gericht is op een integrale aanpak van het complex. Die bestaat uit vijf onderdelen.

1.      Verduurzaming gebouwen van grote VvE’s

Voor onderhoudsmaatregelen is een meerderheid van de helft plus één voldoende; voor besluiten over verduurzaming geldt vrijwel altijd een gekwalificeerde meerderheid. Bij kleine VvE’s moeten besluiten vaak unaniem worden genomen. De minister wil dat in één voorstel kan worden gestemd over onderhoud en verduurzaming. Dan zijn de kosten lager.

2.      Begeleiding niet-actieve kleine VvE’s

Bij kleine VvE’s (tot acht appartementen) is nogal eens sprake van achterstallig onderhoud. Daardoor raken deze gebouwen nog verder achterop als het om verduurzaming gaat. De City Deal ‘Energieke Wijken, duurzaam en sociaal’ (2021) moet zorgen voor de ondersteuning van kleine VvE’s in kwetsbare wijken. Deskundige adviseurs kunnen de bestuurders ondersteunen met informatie, begeleiding en ontzorging. Vanuit het Nationaal Isolatieprogramma is daarvoor tot en met 2030 extra geld beschikbaar. VvE Belang wijst daarbij op het speciale Modelreglement voor de kleine VvE, dat besluitvorming veel eenvoudiger maakt.

3.      Aanpassing besluitvormingsregels

De minister laat onderzoeken of in een aantal gevallen een gewone meerderheid van stemmen voldoende is voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Wellicht komt er een verplicht duurzaam meerjarenonderhoudsplan voor alle VvE’s.

In de notificatieregeling voor oplaadpunten kan een eigenaar (onder voor waarden) een laadpunt laten installeren nadat hij het bestuur in kennis heeft gesteld van zijn voornemen. De minister onderzoekt of de notificatieregeling kan worden verbreed, bijvoorbeeld voor de installatie van zonnepanelen. Ook de mogelijkheid om digitaal te vergaderen kan de drempels voor besluitvorming verlagen, denkt De Jonge.

VvE Belang vraagt zich af wat de VvE feitelijk moet doen met een DMJOP. Het zal vrijwel altijd tot kostenstijgingen leiden. Natuurlijk is het wel een goed instrument om te bezien welke aamtregelen nodig zijn voor een duurzaam complex.

4.      Betere informatievoorziening en ontzorging

VvE’s moeten zo concreet mogelijk worden geïnformeerd en geholpen bij de verduurzaming van hun complexen. De informatie op de website Verbeterjehuis.nl wordt daarom aangevuld. Er komt waarschijnlijk een Nationaal Verduurzamingsloket, naar voorbeeld van het VvE Transitie Centrum Brabant, dat al enkele jaren successen boekt.

5.      Betere financiële ondersteuning

De Subsidieregeling Verduurzaming voor VvE’s (SVVE) wordt uitgebreid, en het Nationaal Warmtefonds biedt sinds december 2022 ook financiering aan kleine VvE’s (minder dan acht appartementen). Er is ook een vangnet voor eigenaars die de financiering later niet blijken te kunnen dragen. Dat biedt de VvE meer zekerheid. Het Warmtefonds heeft opdracht gekregen om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen.

De minister wil ook onderzoeken of banken geld willen lenen aan VvE’s én hoe financiering van de uitvoering van achterstallig onderhoud mogelijk is.

 

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox