Haalbaarheidsanalyse Financiering en subsidie

Voorkom een afwijzing in uw financierings- of subsidieaanvraag met de VvE Belang Haalbaarheidsanalyse. In eerste instantie krijgt u een oriënterend gesprek met een van onze ervaren financiële coaches. Vervolgens krijgt u van ons een rapportage met daarin een samenvatting van het gesprek én een beoordeling of de VvE in aanmerking komt voor een financiering. Daarnaast is er in de rapportage een tijdlijn opgenomen met de vervolgstappen. Dat geheel wordt aangevuld met tips voor de aanpak. Extra voordeel: de VvE hoeft geen e-Herkenning aan te vragen

390,- incl. btw. (Dienst alleen voor aangeslotenen)

Veel VvE-bestuurders zitten ermee: we hebben een lening nodig voor het uitvoeren van onderhouds- of verduurzamingsmaatregelen, maar we schrikken van al het werk. En dan blijkt na verloop van tijd – en een lange uitwisseling van berichten – dat de VvE niet aan alle voorwaarden voldoet. Een grote teleurstelling, die bepaald niet motiveert om helemaal opnieuw te beginnen. Er is goed nieuws: VvE Belang kan u bij het hele aanvraagtraject ondersteunen.

Om uit te zoeken of uw VvE aan alle eisen voldoet om financiering of subsidie aan te vragen heeft VvE Belang de haalbaarheidsanalyse ontwikkeld.

Voor de haalbaarheidsanalyse wordt opgesteld, ontvangt u een vragenlijst. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst gaat een financiële coach digitaal of telefonisch het gesprek met u aan. Uit dit gesprek zal blijken of uw VvE aan alle eisen voldoet om succesvol een financiering aan te kunnen vragen. Daarnaast krijgt u direct advies over de vraag welke lening uw VvE het beste kan aanvragen.

Deze rapportage bevat de volgende zaken:

  • Overzicht van (landelijke) subsidies waarvoor de VvE eventueel in aanmerking komt.
  • Een overzicht van de zaken die de VvE eerst nog in orde moet maken voordat daadwerkelijk financiering aangevraagd kan worden.
  • Een tijdlijn die specifiek afgestemd is op de VvE met daarin schematisch weergeven welke stappen ze nog moet ondernemen.

Komt uit de analyse naar voren dat u voldoet aan alle eisen? Dan kan VvE Belang u verder begeleiden in de aanvraag van de financiering en de subsidies. Dit traject wordt dan ook gelijktijdig uitgevoerd door de financiële coach die de haalbaarheidsanalyse heeft opgesteld.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox