ENERGIE ADVIES 
DUURZAAMHEID EN ENERGIEBESPARING

 
80% van de periodieke bijdrage die u betaalt worden uitgegeven aan de gezamenlijke energierekening en het onderhoud van uw gebouw. U kunt daarop besparen door duurzame maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door ledlampen aan te schaffen, uw gebouw te isoleren of zonnepanelen te installeren. Voor een goed inzicht in welke maatregelen in uw situatie de beste keuze zijn, adviseren wij u een energie advies op te laten stellen door onze onafhankelijke adviseurs.
 
 
U krijgt inzicht in welke kansen er liggen voor uw VvE. En krijgt handvatten aangereikt om daaruit een keuze te maken. Onze adviseur komt bij u langs voor een opname. Het gesprek met u, de informatie die hij ter beschikking krijgt en de rondgang door het gebouw vormen de basis voor het rapport.
 
Omdat we gemerkt hebben dat er bij u verschillende behoeftes bestaan bieden we u de volgende adviezen aan tegen gereduceerde tarieven:
1.  Energie/duurzaamheids advies op maat
2. Zonnepanelenadvies
3. Individueel gebruikersadvies*
 
Een adviseur zal bij u langskomen en voor u een onafhankelijk advies opstellen. Wij werken uitsluitend samen met adviseurs die veel ervaring hebben met VvE's. 
Van het energie/duurzaamheids advies en het zonnepanelenadvies kunnen de bevindingen tijdens
de ALV van uw VVE gepresenteerd tegen een kleine vergoeding.
 
*Het gebruikersadvies is een advies dat per woning, individueel wordt opgenomen en geschreven. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden die er binnen een woning zijn om te verduurzamen. En blijven de collectieve maatregelen buiten beschouwing.
 

VRAAG NU EEN  VVE ENERGIE-ADVIES AAN

 

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen zal er met u contact worden opgenomen door onze adviseur. Meer informatie over de adviezen en de tarieven : 0162 469120 - Energieloket