PLUSPAKKET VOORDELEN

VvE Belang verleent juridisch advies en juridische bijstand in de vorm van een Pluspakket voor aangesloten VvE’s.

Voornoemde dienstverlening houdt op hoofdlijnen het volgende in (*):

 1. Helpdesk:
  Onbeperkt toegang tot de telefonische helpdesk voor eerstelijns juridisch advies van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Eerstelijns juridisch advies doelt op directe beantwoording van (korte) juridische vragen.
 2. Juridische Dienstverlening:
  Advisering en/of bijstand in geschillen waarvan jaarlijks de eerste 4 uur gratis zijn. Daarna juridische dienstverlening tegen een aangeslotenen uurtarief van € 158,- (inclusief btw).
  Advisering en/of bijstand in geschillen houdt in:
  * Advisering: Alle nodige schriftelijke eerstelijns adviezen waar de VvE behoefte aan heeft.
  * Bijstand in geschillen:Alle werkzaamheden ter voorkoming, ter begeleiding en ter afwikkeling van geschillen zowel binnen als buiten de VvE. Onder geschil wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan een verschil van mening met één of meer andere partijen over overeenkomsten en rechtshandelingen, waarbij aannemelijk is dat via een (gerechtelijke) procedure een oplossing moet worden bereikt en waarbij geen sprake is van wettelijk verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.
 3. Bijstand in incassozaken:
  De VvE kan op grond van het pakket aanspraak maken op de hierna genoemde incassodiensten voor het incasseren van geldvorderingen van de VvE:
  * Bij buitengerechtelijke incasso: maant VvE Belang de schuldenaar schriftelijk en eventueel telefonisch aan tot betaling van de geldvordering en geeft VvE Belang een advies over de haalbaarheid van de gerechtelijke incasso.
  * Bij gerechtelijke incasso (verstek): dagvaarding van de schuldenaar bij het kantongerecht en alle verrichtingen ter verkrijging van een vonnis.
  * Bij gerechtelijke incasso (verweer): op verzoek van de VvE wordt in de procedure juridische bijstand verleend tegen een aangeslotenen uurtarief van € 158,- (inclusief btw). De VvE kan er in dit kader ook voor kiezen om gebruik te maken van de vier uur gratis juridische dienstverlening waar zij recht op heeft.
 4. Diensten met een vaste lage prijs:
  De VvE kan in plaats van gebruik te maken van 4 uur gratis juridische dienstverlening per jaar tevens gebruik maken van de onderhavige diensten tegen een vaste lage prijs.

Kosten Juridisch Pluspakket (bovenop uw aansluitingskosten) € 305,00 per jaar.
(*) Bij het verstrekken van de opdracht krijgt u de volledige PLUSPAKKET-voorwaarden toegestuurd.

Product Vaste prijs Basispakket Voordeel Juridisch Pluspakket
Opstellen gebruikersovereenkomst € 316,00 Volledig in Pluspakket
(€ 11,00 voordeel)
Screening overeenkomst € 395,00 Volledig in Pluspakket
(€ 90,00 voordeel)
Screening Huishoudelijk Reglement € 611,00 Pluspakket + € 204,00 
(€ 102,00 voordeel)
Opstellen Huishoudelijk Reglement € 917,00 Pluspakket + € 510,00
(€ 102,00 voordeel)
Procedures/bemiddeling o.v. aangeslotenen tarief
€ 158,00/uur
Eerste vier uur gratis
 

Aansluiten