KLACHTENLIJN OVER BEHEERDER

Bij VvE Belang komen regelmatig klachten binnen van VvE's en appartementseigenaars over problemen met hun beheerder. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoek laten verrichten naar het functioneren van VvE's. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken, dat er VvE-beheerders zijn die als onbetrouwbaar aangemerkt kunnen worden.

Het ontbreekt in Nederland aan een centraal meldpunt waar klachten over VvE-beheerders gedeponeerd kunnen worden.

Als belangenbehartiger voor VvE’s heeft VvE Belang daarom een klachtenlijn over VvE-beheerders in het leven geroepen. Hiervoor is een speciale website geopend: www.klachtenovermijnvvebeheerder.nl 

VvE Belang inventariseert de klachten die worden ingediend. Wordt de klacht ingediend door het bestuur van de VvE dan wordt de klacht nader onderzocht door contact op te nemen met de beheerder. Op basis van hoor en wederhoor wordt getracht tot een passende oplossing van de klacht te komen.

Omdat het bestuur van de VvE niet altijd bestaat uit eigenaars, komt het voor dat de beheerder tevens bestuurder is van de VvE. Indien de klacht wordt ingediend door een aantal eigenaars dat ten minste tien procent van het aantal stemmen uit kan brengen in de vergadering van de VvE, wordt de klacht behandeld als een door de VvE ingediende klacht. Ook in dat geval wordt hoor en wederhoor toegepast.

VvE Belang registreert de klachten en doet verslag over de omvang, de aard en de inhoud van de problemen met VvE-beheerders. Dit verslag gaat naar Vastgoedmanagement Nederland (de brancheorganisatie van vastgoedbeheerders) en de politiek.

 

IK HEB EEN KLACHT OVER MIJN BEHEERDER