ISOLEREN

Een goed geïsoleerd gebouw is een energiezuinig gebouw. Als u het dak en de gevel laat isoleren, levert dat een grote besparing aan verwarmingskosten op. En u helpt het milieu ook een handje!
Isolatie is nu extra aantrekkelijk door de subsidie die u via www.rvo.nl kunt aanvragen.

Dakisolatie

Een dak zonder isolatie is een van de grootste energieverspillers van het gebouw. Met goede dakisolatie bespaart u zich jaarlijks honderden euro’s aan stookkosten. En u woont comfortabeler. Meer dan 80 procent van de woningen heeft al een geïsoleerd dak, maar de meeste zijn matig geïsoleerd. Het is de moeite waard om een dak met matige isolatie te verbeteren. Sommige maatregelen kunt u prima zelf uitvoeren.
Een goed geïsoleerd dak is beter voor het milieu. De appartementen verliezen minder warmte, dus u hoeft minder te stoken. Dat scheelt gas en CO2-uitstoot. U draagt dus bij aan beperking van de klimaatverandering.

Gevelisolatie

Een van de mogelijkheden voor het isoleren van de gevel is spouwmuurisolatie. Een spouwmuur is een buitengevel die bestaat uit twee stenen muren met daartussen een ruimte (spouw) van 4 tot 12 centimeter. Een gespecialiseerd bedrijf voor spouwmuurisolatie vult die ruimte op, bijvoorbeeld met piepschuimbolletjes of glaswolvlokken.
 
Het gevelisolatiebedrijf boort aan de buitenkant gaten in de voegen van de gevel. De gaten komen op ongeveer een meter afstand van elkaar, steeds in het kruispunt van een horizontale en verticale voeg. Via die gaten blaast het bedrijf isolatiemateriaal de spouw in. Uiteraard worden de gaten daarna weer netjes dichtgestopt met specie van dezelfde kleur. Als het klaar is ziet u er niets meer van.
 
Er zijn verschillende soorten isolatiemateriaal. De verschillen tussen de materialen zijn klein: alle materialen isoleren ongeveer even goed. Kies voor isolatiemateriaal met het KOMO-keurmerk! De meest gebruikte isolatiematerialen zijn glaswol, steenwol of EPS-parels (bolletjes van piepschuim). In sommige situaties (bijvoorbeeld bij een smalle spouw) zijn niet alle materialen geschikt. Vraag in dat geval welk materiaal wel geschikt is. Werkt het isolatiebedrijf niet met dat materiaal, kies dan voor een ander bedrijf.
 
De isolatiewaarde is vooral afhankelijk van de breedte van de spouw, en minder van het gebruikte isolatiemateriaal. De isolatiewaarde van de gevel als geheel – de stenen plus het isolatiemateriaal - (afgekort Rc-waarde) komt ná isolatie van een spouw van 6 centimeter breedte uit op 1,7. Dat is veel beter dan de isolatiewaarde van een ongeïsoleerde spouwmuur (gemiddeld een Rc van 0,4).
 
Spouwmuurisolatie kunt u combineren met isolatie aan de binnenkant of buitenkant van de gevel. Als u het gebouw energieneutraal wilt maken, ontkomt u daar bijna niet aan: daarvoor is een Rc nodig van minimaal 4,5 en dat haalt u niet met alleen spouwmuurisolatie. Als u de buitenmuren vanaf de buitenzijde laat isoleren, verandert het uiterlijk van het complex. Daarvoor hebt u een vergunning nodig van de gemeente. En natuurlijk toestemming van de Algemene Ledenvergadering!
 
Gevelisolatie wordt ongeveer 20 procent goedkoper met de Subsidie energiebesparing eigen woning. Voorwaarde is dat u de gevelisolatie combineert met een andere isolatiemaatregel (dak, vloer of glas). Klik hier voor alle informatie over de nieuwe regeling.

Vloer- of bodemisolatie

Bodemisolatie
Als de bodem wordt geïsoleerd, wordt een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte gelegd. Hierdoor is er minder warmteverlies. Tussen het isolatiemateriaal en de onderkant van de vloer zit nog wel (tamelijk koude) lucht, die wordt geventileerd.
 
Vloerisolatie
Als de onderkant van de vloer wordt geïsoleerd, wordt het isolatiemateriaal vanuit de kruipruimte tegen de onderkant van de vloer bevestigd. Op de bodem komt folie tegen vocht te liggen. Er is geen direct contact meer tussen de (koude) lucht in de kruipruimte en de vloer. Het effect van het isolatiemateriaal is daarom groter dan bij bodemisolatie. Het resultaat: meer comfortwinst en meer energiebesparing.
 
Is de kruipruimte minstens 35 cm hoog? Dan is isolatie tegen de onderkant van de vloer een goede keuze. Het materiaal is makkelijk aan te brengen en levert een goede besparing en veel comfort op. Klik hier voor alle informatie over de nieuwe regeling.