Huurder

Huurder in de VvE? Dit wilt en moet u weten!

Een VvE is de Vereniging van Eigenaars. Alle eigenaars van appartementen zijn lid van de VvE. Huurders in de VvE zijn dus geen lid.
De VvE heeft twee belangrijke taken. Ze onderhoudt het gebouw en ze behartigt de belangen van de eigenaars.

Uw verhuurder is als eigenaar van uw appartement – lid van deze VvE. Hij heeft daarom ook rechtstreeks contact met de VvE.

U hebt als huurder geen rechtstreeks contact, maar u hebt wel met de VvE te maken. Meestal gelden de regels van de VvE namelijk ook voor ú. Regels over gebruik, beheer en onderhoud, plus misschien nog andere regels die gelden voor alle gebruikers. Voor eigenaars én huurders dus.

Wilt u weten welke regels voor ú gelden? Vraag ernaar bij uw verhuurder.

Rechten & plichten

De eigenaars hebben een ‘appartementsrecht’ gekocht. Ze zijn allemaal samen eigenaar van het hele gebouw en van alle gemeenschappelijke onderdelen. U kunt dan denken aan de lift, de waterleiding en soms de cv-installatie. Eigenaars hebben een ‘gebruiksrecht’ op hun privégedeelte (hun woning).

Het appartement is dus niet hun eigendom: ze gebruiken het. Bij het gebruik moeten ze zich houden aan de regels in het splitsingsreglement en het eventuele huishoudelijk reglement.
Huren is ook een vorm van gebruiken. Als de eigenaar zijn appartement verhuurt, noemen we dat ‘in gebruik geven’.

Wat mag wel en niet in uw gebouw?

Dat staat allemaal in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Die vormen samen de basis voor de VvE: alle spelregels voor de bewoners staan erin.
De regels moeten ervoor zorgen dat iedereen prettig kan wonen in het gebouw. Daarom is het voor alle bewoners belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels. Dus ook voor huurders.

Onderhoud & gebreken

Huurder en verhuurder zijn allebei verplicht om het appartement te onderhouden. Als de huurder vindt dat onderhoud of een reparatie moet worden uitgevoerd, moet hij dat melden bij de verhuurder. Dat staat in de huurovereenkomst.

De verhuurder kan niet zomaar onderhoud aan de gemeenschappelijke delen uitvoeren. Daarvoor moet hij toestemming vragen aan de VvE (want daar is hij als eigenaar lid van).
Soms gaat onderhoud verder dan ‘gewoon’ onderhoud: dan is het renovatie. De verhuurder mag dat werk alleen uitvoeren als de huurder het ermee eens is.

De VvE moet daar rekening mee houden: de plannen van de VvE kunnen alleen doorgaan als de verhuurder toestemming heeft van zijn huurders.

Energiebesparing & Duurzaamheid

U wilt graag een appartement dat weinig energie verbruikt. Dat scheelt geld, en uw woning wordt er comfortabeler door. U kunt zelf maatregelen nemen, en de VvE kan dat ook doen. Voorbeelden zijn isolatie, de installatie van een warmtepomp of het aanbrengen van HR++-glas.

Als huurder kunt u zelf enkele kleine energiebesparende maatregelen treffen zoals het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie, thermostaat radiatorknoppen of bijvoorbeeld deurveren. Zorgt dit nog altijd voor onvoldoende energiebesparing? Ga dan eens in gesprek met je verhuurder, wellicht is het voor hem/haar ook interessant extra maatregelen te treffen.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox