Rollen binnen de VvE

Er zijn verschillende rollen binnen de VvE. Dat is wettelijk zo geregeld. Er is ook een logische hiërarchie binnen de rolverdeling: de vergadering van eigenaars, het bestuur c.q. de bestuurder, de voorzitter en eventuele commissies.

Structuur VvE

De ‘rangorde’

Het hoogste orgaan is de vergadering van eigenaars. Dat zijn alle eigenaars binnen het complex. De vergadering van eigenaars neemt de besluiten die het bestuur (de bestuurder) moet uitvoeren. Dat gebeurt tijdens de algemene ledenvergadering.
In sommige gevallen is door de wet of de statuten de beslissingsbevoegdheid aan een ander orgaan van de VvE opgedragen.

Elke VvE heeft een bestuur. Het bestuur kan bestaan uit één of meer bestuurders. Een oneven aantal heeft de voorkeur: dat is handiger als er gestemd moet worden.

Het bestuur vertegenwoordigt de VvE en voert de besluiten uit die de vergadering van eigenaars heeft genomen. Het bestuur kan worden samengesteld uit de appartementseigenaars zelf, maar er kan ook een externe bestuurder worden aangesteld.
Vaak leidt de voorzitter van het bestuur de ledenvergadering, maar dat hoeft niet. Het is zelfs niet altijd wenselijk. U kunt er ook voor kiezen een voorzitter van de vergadering te benoemen. Dat kan in principe iedereen zijn. De voorzitter leidt de vergadering. Zowel de voorzitter als het bestuur van de vereniging is bevoegd de vergadering bijeen te roepen.

Daarnaast kan een VvE commissies in het leven roepen, zoals een technische commissie, een commissie ‘duurzaam’ of een groencommissie. Een kascommissie is verplicht. Die moet uit twee leden van de VvE bestaan. Deze commissies hebben een controlerende en adviserende functie. Een bijkomend effect kan zijn dat de eigenaars zo meer bij de VvE betrokken raken.

In sommige gevallen geeft de akte aan dat een Raad van Commissarissen kan worden benoemd.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox