Betonrot

Wat is betonrot?

Betonschade, bekend als betonrot, treedt voornamelijk op in begane grondvloeren van het merk Kwaaitaal en Manta. Om het beton sneller te laten drogen, werd in de jaren 1965 tot 1981 calciumchloride aan het betonmengsel toegevoegd. Echter door vocht en zuurstof kan het gewapend beton gaan roesten met alle gevolgen van dien. Roest zet uit en drukt het beton uit elkaar, waardoor deze afbrokkelt en de vloer uiteindelijk zijn draagkracht verliest.

De toevoeging van calciumchloride is sinds 1976 verboden en de op basis hiervan opgestelde NEN-norm is in de gemeentelijke bouwverordeningen opgenomen. Ondanks dit verbod bleven Kwaaitaal en Manta ook na 1976 calciumchloride aan het betonmengsel toevoegen.

Betonrot bij een galerijvloer

Hoe ziet betonrot er uit?

Betonrot herstellen

Aangezien de betreffende firma’s sinds 1984 failliet zijn is het indienen van schadeclaims  niet meer mogelijk. De kosten om de aangetaste vloeren te herstellen worden begroot op €50,- tot €400,- per vierkante meter, afhankelijk van de omvang van de schade. Deze kosten komen voor rekening van de gedupeerde eigenaren. Bij appartementencomplexen behoren de vloeren over het algemeen tot de gemeenschappelijke gedeelten, zodat de kosten van herstel voor rekening komen van de VvE.

Wanneer een bouwkundige betonrot constateert, bijvoorbeeld tijdens een opname ten behoeve van het meerjarenonderhoudsplan. Zal hij of zij de inspectiekosten opnemen in het MJOP. De herstelkosten van het betonrot worden dus niet opgenomen in het MJOP.

Herkennen van betonrot

Uit een onderzoek is gebleken dat de Kwaaitaalvloeren met name in de Randstad (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht) zijn gebruikt. Is uw appartementencomplex in de periode 1965 tot 1981 gebouwd en gelegen in de Randstad, dan wordt aangeraden om de bouwtekeningen te raadplegen. Men dient er hierbij wel rekening mee te houden dat de benaming van de vloer in de bouwtekening anders kan zijn (bijvoorbeeld Flevovloer) en er toch een Kwaaitaalvloer is aangebracht. Om duidelijkheid te krijgen dient men de kruipruimte te controleren. Aan het kopschotje van de vloer is het merkteken te zien. Flevovloeren en Kwaaitaalvloeren zijn vrijwel identiek, alleen het kopschotje met de naam is anders. Levert dit ook niets op dan zal men een deskundig onderzoek moeten laten uitvoeren.

Is er betonrot geconstateerd dan zal dit bij een eventuele verkoop van de woning moeten worden medegedeeld aan de koper. De koopprijs zal dan uiteindelijk verminderd worden met de geschatte reparatiekosten. Daarnaast zal de WOZ-waarde van de woning dalen, hetgeen ook zijn weerslag zal hebben op de onroerend zaak belasting.

Naast betonrot komt de zogenaamde palenpest in sommige gemeenten voor. De bacterie pseudomonas tast grenen heipalen aan waardoor deze steeds zwakker worden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

Wat kunt u doen om betonrot te voorkomen?

Het voorkomen van betonrot begint met het gebruik van hoogwaardige materialen en het zorgvuldig uitvoeren van constructiewerkzaamheden. Het vermijden van corrosie van het wapeningsstaal is hierbij essentieel. In bestaande situaties is het voorkomen van betonrot echter een uitdaging. In dergelijke gevallen kan het overwegen van het aanbrengen van een waterdichtingslaag op de betonnen oppervlakken een oplossing zijn. Het is echter van belang om te benadrukken dat er voldoende mogelijkheid moet blijven voor vocht om weg te kunnen, dus het volledig waterdicht maken van de betonnen constructie moet worden vermeden. Alvorens waterdichtingsmaatregelen te treffen, is het van groot belang om de draagkracht van de constructie te beoordelen. Aangetaste vloeren die niet voldoende draagkrachtig zijn, kunnen namelijk leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox