Rookgasafvoeren

‘Foute’ – en dus heel gevaarlijke – rookgasafvoeren komen nog steeds voor in appartementencomplexen. Ze kunnen grote gevaren opleveren voor de bewoners. De rookgasafvoer is in appartementencomplexen meestal weggewerkt in een schacht. Dat moet ook, want die schacht is brandwerend. U kunt er dus niet in kijken, want u mag hem niet openmaken. Het nadeel is dat veel eigenaars denken dat de afvoer eeuwig meegaat. Of ze denken er helemaal niet over na.

U ziet immers niet dat hij misschien wel versleten is. En helaas weten veel mensen ook niet dat een nieuwe HR-cv-ketel niet zomaar mag worden aangesloten op het rookgasafvoerkanaal. Als de installateur over dat onderwerp begint, zijn lang niet alle VvE-bestuurders geneigd om eens na te denken over inspectie van de rookgasafvoer. En al helemaal niet over vervanging. Dat is inderdaad een dure aangelegenheid. Reserveren dus!

De VvE heeft een zorgplicht ten aanzien van de bewoners. Als een rookgasafvoer in slechte conditie is (of als nieuwe ketels zomaar zijn aangesloten op een oude afvoer), kunnen de bewoners blootgesteld worden aan een heel gevaarlijke situatie: koolmonoxidevergiftiging.

Rookgasafvoer op het dak

Ketel en rookgasafvoer

In het infoblad dat u op deze pagina ziet, staat alle informatie over gemeenschappelijke rookgasafvoeren in combinatie met individuele ketels. Die is interessant voor ca. 70 procent van alle VvE’s, want in zo veel appartementencomplexen zijn individuele ketels aangesloten op een gemeenschappelijke rookgasafvoer. Die cv-ketels produceren verbrandingsgassen die schadelijke stoffen bevatten. Ze moeten daarom zo snel mogelijk naar buiten worden afgevoerd. In veel appartementencomplexen gebeurt dat via een gemeenschappelijke rookgasafvoer. Lang niet altijd kunnen daar zonder meer nieuwe cv-ketels op worden aangesloten. Moderne HR-ketels produceren condens, waardoor de rookgasafvoer kan gaan roesten en rubber-afdichtingen kunnen uitdrogen. Als de afvoer lek is, kan het uiterst giftige koolmonoxide (CO) in de appartementen terecht komen. Elk jaar vallen er vijf tot tien doden – en heel veel gewonden – door koolmonoxidevergiftiging.

Laat de rookgasvoer inspecteren!

Het is belangrijk dat VvE’s, appartementseigenaars én installateurs op de hoogte zijn van de situatie in het gebouw waar een nieuwe ketel in een appartement wordt geplaatst. Dan moeten vragen aan de orde komen als: hoe oud is onze rookgasafvoer? Is die wel geschikt voor HR-ketels? Moet dat misschien worden gecontroleerd? Wellicht moet de afvoer in zijn geheel worden vervangen. Dat is een kostbare zaak; zeker als u volkomen onverwacht met zo’n probleem wordt geconfronteerd. Dan kan het om tienduizenden euro’s gaan. Advies: neem het onderhoud – en op termijn de vervanging – van de rookgasafvoer op in uw meerjarenonderhoudsplan.

Rookgasafvoer tips

  1. Een rookgasafvoerkanaal voor VR-ketels is niet geschikt voor HR-ketels. Bij het installeren van HR-ketels moet het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal daarom altijd worden aangepast óf meteen worden vervangen door een rookgasafvoerkanaal dat geschikt is voor HR-ketels. Als dit niet gebeurt, levert dat gevaarlijke situaties op, die bijvoorbeeld kunnen leiden tot koolmonoxidevergiftiging
  2. Maak als VvE van de eventuele aanpassing of vervanging van het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal geen sluitpost. Kostenoverwegingen mogen nóóit een reden zijn om geen budget te reserveren. Neem dus aanpassing/vervanging van het rookgasafvoerkanaal standaard op in het meerjarenonderhoudsplan en reserveer er jaarlijks geld voor. Zo worden de leden van de VvE nooit geconfronteerd met een eenmalige grote uitgave, maar worden de kosten gespreid in de tijd.
  3. Ook bij vervanging van een HR-ketel door een nieuwe HR-ketel moet het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal worden geïnspecteerd. Net als een cv-ketel heeft ook een rookgasafvoerkanaal een beperkte technische levensduur. Niet iedereen weet dat, maar een goede, bij Techniek Nederland aangesloten, installateur weet het zeker wél.
  4. Ga voordat de keuze voor een nieuwe cv-ketel wordt gemaakt na welk type gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal aanwezig is en welke types cv-ketels hierop kunnen worden aangesloten. Wilt u als individuele bewoner een cv-ketel vervangen? Informeer altijd het VvE-bestuur!
  5. Zorg als VvE-bestuur voor duidelijke communicatie met de bewoners. Individuele bewoners die besluiten een VR-ketel door een HR-ketel te vervangen, zijn er vaak niet van op de hoogte dat tegelijkertijd ook het gemeenschappelijke rookgasafvoerkanaal moet worden aangepast of vervangen. Het komt ook voor dat individuele bewoners een HR-ketel laten plaatsen zonder dat de VvE hiervan op de hoogte is. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent!
  6. De VvE zou altijd op de hoogte moeten zijn van de belangrijkste aandachtspunten en regels rond cv-ketelvervanging en een veilig gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal. Nuttige informatie hierover vindt u hier.
  7. Een goede installateur, aangesloten bij Techniek Nederland, zal in de regel adviseren om bij vervanging van een VR- door een HR-ketel meteen het gemeenschappelijk rookgasafvoerkanaal aan te pakken.
Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox