Rookmelders verplicht

Brand in uw appartementencomplex levert ‘gelukkig’ meestal alleen materiële schade op, maar helaas vallen er ook geregeld slachtoffers. Daarom worden rookmelders verplicht in alle gebouwen met een woonfunctie.

Vanaf 1 juli 2022 zijn appartementseigenaren verplicht rookmelders te plaatsen in hun woongedeelte, hun appartement (voor gebouwen uit 2003 en jonger was die verplichting er al). Rookmelders zijn een grote verbetering voor de brandveiligheid. Een tijdige waarschuwing kan rookvergiftiging voorkomen, zodat u en uw medebewoners meer kans hebben om weg te komen. Maar aan welke regels dient u zich na 1 juli 2022 te houden?

 • Uitleg volgens het praktijkboek Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL – Voorheen ‘het bouwbesluit’)

  Rookmelders (EN 14604) in een woonfunctie (geen kamergewijze verhuur)

  Een bestaande woning (niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie) moet op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woning een rookmelder hebben die voldoet aan EN 14604.

  Bij een woning (niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie) moet in elke ruimte die wordt gepasseerd vanaf de uitgang van een verblijfsruimte tot de uitgang van de woning, een rookmelder die voldoet aan EN 14604 aanwezig zijn.

  Een dergelijke rookmelder hoeft niet te zijn aangesloten op de elektriciteitsvoorziening, er kan worden volstaan met rookmelders op batterijen.

Aandachtspunten

 • Tot 1 juli 2022 geldt er voor bestaande woningen geen eis met betrekking tot rookmelders (artikel 3.117a van het Bbl)
 • Het onderhouden en vervangen van batterijen valt onder de zorgplicht van artikel 2.6 van het Bbl
 • Deze verplichting geldt dus voor het woongedeelte, uw appartement. Niet voor het gehele pand.

Bron: rijksoverheid.nl

Samenvattend:

Vanaf 1 juli 2022 bent u verplicht om in elke ruimte waar u doorheen moet om van een verblijfsruimte (woonkamer, keuken, slaapkamer, etc.) naar de uitgang van uw appartement te komen, een rookmelder te hangen die voldoet aan EN 14604.

 • De melders moeten minimaal 10 jaar meegaan,
 • U moet de melders elke 10 jaar vervangen,
 • De melders hoeven niet aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet,
 • Wel bent u verplicht tot het onderhouden en vervangen van de batterijen, (1x per jaar testen van de functionaliteit)
 • U hoeft de melders niet aan elkaar te koppelen.

En nu?

Indien u nog geen rookmelders heeft geïnstalleerd op de juiste plaatsen in uw appartement, óf uw rookmelders niet voldoen aan EN 14604. Adviseren wij u dit vóór 1 juli a.s. in orde te hebben. Wilt u complete zekerheid over brandveiligheid binnen uw appartement of complex? Bekijk dan ook eens onderstaande diensten.

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox