Splitsingsakte wijzigen

In de wet is al veel geregeld voor appartementseigenaars. Daarnaast is er veel geregeld in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Als uw VvE een ‘oude’ splitsingsakte heeft, loopt u aan tegen allerlei onmogelijkheden. Tijd om de splitsingsakte naar het niveau anno 2023 te brengen! Uw splitsingsakte wijzigen is echter niet eenvoudig. En, niet goedkoop!

Splitsingsakte wijzigen

De splitsingstekening is onderdeel van de splitsingsakte

Wat staat er in de splitsingsakte:

  • de ligging van het gebouw (woonplaats)
  • de omschrijving van de afzonderlijke appartementsrechten (te vinden op de splitsingstekening)
  • een omschrijving van alle breukdelen
  • een omschrijving van het Modelreglement dat van toepassing is verklaard (plus alle eventuele  aanvullingen en wijzigingen)
  • de oprichting van de VvE (de statuten).

In het splitsingsreglement staan de statuten van de vereniging, het reglement (de regels waaraan alle eigenaars zich moeten houden) en eventueel aanvullende regels. Op de splitsingstekening is te zien welke delen gemeenschappelijk zijn en welke privé.

De meeste VvE’s hebben ook een huishoudelijk reglement waarin de regels voor de dagelijkse gang van zaken wordt beschreven.

We willen een nieuwe splitsingsakte

Stel dat uw gebouw in appartementen gesplitst is in 1978. Dan is waarschijnlijk Modelreglement 1973 (ook wel het ‘witte boekje’ genoemd) van toepassing verklaard.

Het bestuur heeft in dat geval vrij weinig bevoegdheden (bijvoorbeeld als het gaat om het bedrag dat mag worden uitgegeven zonder toestemming van de ALV). Over de plaatsing van zonnepanelen of het nemen van energiebesparende maatregelen wordt niets vermeld. De Wet maatschappelijke ondersteuning (voor bijvoorbeeld gehandicapten) bestond nog niet. Veel VvE’s met zo’n oud Modelreglement willen de splitsingsakte graag wijzigen. Dan zijn er meer mogelijkheden om moderne maatregelen te nemen.

Voorwaarden voor wijziging splitsingsakte 

Er zijn twee mogelijkheden om de splitsingsakte door de notaris te laten wijzigen.

  1. Met medewerking van alle eigenaars én alle hypotheekverstrekkers. Dat betekent dus dat tijdens een ALV alle eigenaars vóór wijziging moeten stemmen.
  2. Met medewerking van het bestuur, instemming van 80 procent van alle eigenaars én alle hypotheekverstrekkers.

Van deze laatste mogelijkheid kan alleen gebruik gemaakt worden als de wijziging geen verandering in de eigendomsverhoudingen behelst. Zie hierover het artikel ”VvE moet meer moeite doen voor aktewijziging na beslissing Hoge Raad”.

De hoge kosten die gemoeid zijn met wijziging van de akte liggen vooral in het onderzoek dat de notaris moet doen onder alle hypotheekverstrekkers. Bovendien moet de nieuwe akte worden vastgelegd in een notariële akte én worden ingeschreven in het kadaster.

Meer info? Bekijk ons webinar:

Kijk hieronder het webinar terug over het wijzigen van de splitsingsakte. Door mr. Astrid Luijk, juriste bij VvE Belang.

 

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox