15 - 09 - 23

Nieuwe leidraad brandveilig beheren van woongebouwen gepubliceerd

Het NIPV heeft een leidraad brandveilig beheren van woongebouwen gepubliceerd. Met deze leidraad kunnen gebouweigenaren en -beheerders eenvoudig een beheersplan opstellen en uitvoeren voor het brandveilig beheren van hun complex. U vindt de leidraad in dit artikel.

Tijdens de nieuwjaarsnacht van 2020 brak er een tragische brand uit in een appartementencomplex in Arnhem, waarbij twee mensen gewond raakten en twee mensen het helaas niet overleefden. Als reactie hierop heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek uitgevoerd en aanbevelingen gedaan om de brandveiligheid van woongebouwen te verbeteren.

De primaire verantwoordelijkheid voor brandveiligheid ligt bij de eigenaren van de gebouwen, waaronder woningcorporaties en VvE’s. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft vervolgens aan het NIPV (Nationaal Instituut Publieke Veiligheid) gevraagd om gebouweigenaren hierbij te ondersteunen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een leidraad, een e-module en een informatiebijeenkomst. U vindt de leidraad brandveiligheid verderop in dit artikel.

Brandweer bij een VvE

Informatiebijeenkomst brandveilig beheer

Op 29 juni 2023 vond de informatiebijeenkomst plaats over de hulpmiddelen die ontwikkeld zijn om woningcorporaties en VvE’s. Deze is in zijn geheel terug te kijken op YouTube. De belangrijkste conclusies en wetenswaardigheden hebben wij voor u opgesomd:

 • Achtergrond en noodzaak: De noodzaak voor brandveilig beheer van woongebouwen is toegenomen na een brandincident in Arnhem en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV).
 • Bewustzijn vergroten: Een aanbeveling van de OVV was het vergroten van het bewustzijn van gebouweigenaren over brandveiligheid en obstakels in vluchtroutes.
 • Toezicht verbeteren: Er is gewerkt aan het verbeteren van het toezicht op brandveilig gebruik van woongebouwen, wat heeft geleid tot de ontwikkeling van de leidraad en de e-module.
 • Bouwregelgeving: De bestaande bouwregelgeving is gebaseerd op veronderstelde gemiddelde zelfredzaamheid van bewoners, wat moet worden herzien vanwege de aanwezigheid van kwetsbare personen in gewone woongebouwen.
 • Praktijkonderzoek: Uit praktijkonderzoek bleek dat obstakels in gangen, aanwezigheid van kwetsbare personen en gebrek aan voorlichting veelvoorkomende problemen zijn.
 • Leidraad Brandveilig Beheren: Het ministerie van BZK heeft opdracht gegeven voor de leidraad om gebouweigenaren te ondersteunen bij het opstellen van hun eigen beheersplan voor brandveiligheid tijdens de gebruiksfase.
 • E-module: De leidraad is beschikbaar als PDF en via een e-module voor gebruiksgemak.
 • Menselijk gedrag en bewustwording: Er is nadruk gelegd op het begrijpen van menselijk gedrag in noodsituaties en het belang van bewustwording, perceptie, en gedragsverandering in relatie tot brandveiligheid.
 • Gedragsfactoren: Gedragsfactoren zoals attitude, zelfeffectiviteit en sociale normen spelen een rol bij gedragsverandering met betrekking tot brandveiligheid.
 • Beheersplan opstellen: Voor VvE-bestuurders is het cruciaal om een beheersplan voor brandveiligheid op te stellen, inclusief nulmetingen, verwijderen van brandbare materialen en communicatie met bewoners.
 • Publicatie en beschikbaarheid: De leidraad en gerelateerde materialen zullen gratis beschikbaar zijn op een website, met ondersteuning zoals veelgestelde vragen en terugkomdagen voor belanghebbenden.
 • Implementatiedatum: Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om aan de voorschriften te voldoen, maar er is flexibiliteit afhankelijk van de situatie van elk gebouw.

Leidraad Brandveilig beheren van woongebouwen

Het NIPV heeft de leidraad op 18 mei jl. gepubliceerd. Klik hier om de leidraad te downloaden. Liever de leidraad in de vorm van een E-learning? Dat kan! U vindt de E-module op deze pagina.

Brandveiligheidsscan

VvE Belang en het Adviescentrum Brandveilig Wonen (ACBW) bieden u de mogelijkheid om uw appartementencomplex voor een aantrekkelijk bedrag te laten controleren op brandveiligheid. Dankzij de samenwerking met het ACBW weet u zeker dat u een onafhankelijke beoordeling krijgt. U krijgt een goed advies om uw gebouw nog veiliger te maken. Zo profiteert uw VvE van een mooie aanbieding én wonen alle bewoners in een brandveilig pand! Klik hier om een brandveiligheidsscan aan te vragen.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox