03 - 01 - 24

Waterschade; wie betaalt de rekening?

In een appartement is er waterschade ontstaan aan de gemeenschappelijke delen. Deze schade is veroorzaakt door een lekkage aan een cv-leiding in een privégedeelte. Gelukkig heeft de VvE een goede opstalverzekering. De schade is dus gedekt. Alleen: wie betaalt het eigen risico? De VvE of de eigenaar?

grafiek met daarop het eigen risico in de afgelopen jaren

 

Het eigen risico per schadegeval is € 250. In 2015 heeft de vergadering van eigenaars besloten dat dit eigen risico wordt vergoed wanneer er sprake is van waterschade. Twee jaar later is het bedrag voor het eigen risico echter fors verhoogd door de verzekeraar. Daarom stelt het VvE-bestuur voor om het eigen risico niet meer te vergoeden. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Opnieuw verhoging

In 2023 wordt het eigen risico opnieuw verhoogd. Het bestuur zet het onderwerp opnieuw op de agenda van de ALV: wie betaalt het eigen risico? Immers: als dat het geval is, moet de VvE-bijdrage flink omhoog. Het bestuur stelt daarom voor dat het eigen risico voor de eigenaar is: die moet betalen in geval van schade die in zijn/haar appartementsrecht is veroorzaakt.

Het voorstel wordt in maart 2023 met de benodigde meerderheid aangenomen. Aan de eigenaars wordt geadviseerd om hun eigenaarsbelang mee te verzekeren in hun inboedelverzekering. (noot: dit wordt niet standaard meegenomen in de inboedelverzekering, het betreft hier een onroerend goed en behoort in de opstalverzekering)

Waterschade

In oktober ontstaat waterschade in het appartement van Harrie. Oorzaak: een probleem met de cv-leiding. Die is volgens de splitsingsakte privébezit. Omdat in maart is besloten dat de eigenaar in dit geval het eigen risico moet betalen, zal Harrie dat dus moeten doen. Hij is het daar niet mee eens. De VvE heeft gekozen voor een opstalverzekering met een hoog eigen risico, maar dat is nu in zijn nadeel. Hij wijst er ook op dat het eigen risico in voorgaande jaren altijd werd vergoed. Dus is het niet eerlijk dat hij nu moet betalen. Hij vraagt de rechter om nietigverklaring van het besluit

Uitspraak

De rechter stelt vast dat het – gezien de argumenten van Harrie – niet om nietigverklaring gaat maar om vernietiging van het genomen besluit gaat.

Reden: een besluit is nietig wanneer het in strijd is de met de wet, de statuten, de splitsingsakte of het splitsingsreglement. Hiervan is volgens de rechter geen sprake, want in het modelreglement dat van toepassing is, staat geen bepaling dat het eigen risico niet mag worden verhaald op de eigenaar.

Een besluit is – kort gezegd – vernietigbaar als het in strijd is met de totstandkomingsvoorschriften, met het huishoudelijk reglement, of met de redelijkheid en billijkheid.

Hiervan is geen sprake volgens de rechter. In 2017 heeft de vergadering al besloten, dat wanneer de oorzaak van een lekkage zich bevind in een privé gedeelte, het eigen risico voor rekening van de eigenaar is. Er is nu dan ook geen sprake van een koerswijziging. Er werd nu alleen maar gestemd over een verhoging van het eigen risico. Het gaat weliswaar om een aanzienlijk bedrag, maar daartegenover staat dat de eigen bijdrage flink verhoogd zou moeten worden wanneer het eigen risico door de VvE vergoed zou worden. Daardoor zouden alle eigenaars moeten meebetalen aan een schade die is ontstaan in een privégedeelte. De rechter wijst het verzoek van Harrie dan ook af. Hij moet het eigen risico betalen, plus de proceskosten.


Disclaimer: Dit stuk is herwerkt om de werkelijke gebeurtenissen op een meer verhalende manier weer te geven. Hoewel het gebaseerd is op feiten, kan de manier van presenteren licht aangepast zijn om een meer verhalende benadering te bieden. Voor de oorspronkelijke versie verwijzen we naar Rechtspraak.nl.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox