Veelgestelde vragen

VvE Kennisbank

 • Mag ik glasvezel laten aanleggen in mijn appartement?

  Misschien hebt u ook al van een enkele – of meerdere – bedrijven de vraag gehad: “Mogen we een vrijblijvende afspraak maken over ons aanbod: glasvezel aanleggen in uw woning?” Voor bewoners van een eengezinswoning geen probleem, maar voor appartementseigenaars ligt dat anders. U mag dit niet zomaar zelf beslissen.

  Voor appartementseigenaars is er echter méér aan de hand. Zoals u weet, is de gevel (onderdeel van de ‘schil;’ van het gebouw) eigendom van de gezamenlijke eigenaars. En voor het aanleggen van glasvezel moet een gat gemaakt worden in de gevel van uw complex. Dat betekent dus: hak- en breekwerk in een gezamenlijk deel van het complex: de gevel. Omdat die van alle eigenaars samen is, kan één eigenaar geen toestemming geven om een gat te boren.

  Lees meer in het kennisbankartikel: Glasvezel in uw appartement

 • Welke delen en zaken zijn gemeenschappelijk?

  In de splitsingsakte en de daarbij behorende splitsingstekening is bepaald welke delen en zaken gemeenschappelijk zijn. Dit dient letterlijk te worden gelezen (uitleg naar objectieve maatstaf) en daarbij moet ook de tekening worden bekeken.

 • Een lid betaalt zijn periodieke bijdrage niet, wat kunnen wij hier aan doen?

  Het bestuur kan een “14 dagen brief” sturen waarin het nakoming van de betalingsverplichting vordert. U kunt daarbij de volgende zinsnede opnemen: “Vriendelijk doch dringend verzoeken wij u, voor zover nodig sommeren wij u, het door u verschuldigde bedrag ad € (bedrag) binnen 14 dagen te voldoen. Deze termijn zal aanvangen twee dagen na de dagtekening van deze brief.” Daarna kan het bestuur deze zaak bij VvE Belang ter incasso voorleggen. Hiervoor kunt u contact opnemen met VvE Incasso Support, bereikbaar op 0162-469120.

 • Moet het bestuur punten op de agenda zetten die worden aangedragen door een eigenaar?

  Behoudens uitzonderlijke gevallen, dient het bestuur in principe altijd verzoeken van eigenaars om een agendapunt aan de agenda toe te voegen op te volgen. Dit geldt ook, indien het bestuur veronderstelt dat de vergadering negatief op dat verzoek zal beslissen. Besluiten over later toegevoegde punten leveren niet zonder meer een vernietiging van een besluit op. De verzoekende eigenaar zal aanvullend een redelijk belang moeten stellen en bewijzen. Modelreglement 2006 en 2017 bepalen, dat elke eigenaar tot uiterlijk zeven dagen voor de vergadering en mits bij schriftelijke kennisgeving aan het bestuur bevoegd is onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox