Actualiseren Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Volgens de wet dient u elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde van uw gebouw te sparen, óf een actueel meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te hebben. Indien u heeft gekozen voor een MJOP dient u deze minimaal elke 5 jaar te actualiseren. Een VvE Belang MJOP kunnen wij altijd actualiseren. Geen VvE Belang MJOP en toch laten actualiseren? Gebruik onderstaande offerteknop, dan toetsen wij of uw MJOP voldoet aan de kwaliteitseisen voor actualisatie. Met een MJOP actualisatie van VvE Belang weet u dat uw onderhoud en planning zorgvuldig gebeurt en u niet voor verrassingen komt te staan.

Prijs op aanvraag

Let op: Niet ieder MJOP kan worden geactualiseerd.

Sinds januari 2018 is een VvE verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. Dit kan op drie verschillende manieren. Bijvoorbeeld door elk jaar 0,5% van de herbouwwaarde van het pand te reserveren. Een betere methode is reserveren op basis van een MJOP. Dan weet u immers precies welk onderhoud moet gaan plaatsvinden en wat de kosten daarvan zijn. U reserveert dan niet te veel (iedere eigenaar betaalt belasting over zijn aandeel in het reservefonds!), maar ook zeker niet te weinig.

Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kan de VvE afzien van storten in een reservefonds.

Vele partijen kunnen en mogen een meerjarenonderhoudsplanning maken, maar er zijn slechts een handjevol partijen die dit doen met een AWK-Certificering. VvE Belang is één van die partijen. Wij helpen u graag verder zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De bouwkundigen van VvE Belang zijn ervaren en deskundig als het gaat om het opstellen van een MJOP. Dat heeft nogal wat voordelen:
 • Uw MJOP voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen: het is AWK-gecertificeerd.
 • U hebt inzicht in aankomend onderhoudswerk en de kosten daarvan.
 • U voorkomt hoge kosten door achterstallig onderhoud.
 • U voorkomt verborgen gebreken, en daarmee ook onnodige overlast en veiligheidsproblemen.
 • Uw pand behoudt zijn waarde.
 • U hebt een goede basis voor het bepalen van de VvE-bijdrage.

 • Het belang van planmatig onderhoud

  Planmatig onderhoud is een belangrijk aspect van het gebouwbeheer. Net als eigenaars van particuliere woningen krijgen VvE’s zowel binnen als buiten te maken met onderhoud en vervanging van onderdelen van het gebouw. Bij een VvE is het onderhoud aan het gebouw de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke eigenaars. Meestal wordt onderhoud pas uitgevoerd als een verval aan de bouwdelen duidelijk zichtbaar is. Dat is niet verstandig want het risico op vervolgschade aan andere bouwdelen is dan groot. Om dat te voorkomen, moet de VvE haar gebouw planmatig onderhouden.

  De inspectie

  Ieder deel van het gebouw heeft een ‘levensduur’. Dat geldt ook voor installaties. Het beste voorbeeld is de cv-ketel: die is op een gegeven moment gewoon ‘op’. De levensduur van gebouwdelen en installaties kan in veel gevallen worden verlengd door goed onderhoud te plegen. Om dat te bepalen is een inspectie nodig van een deskundige: de bouwkundig inspecteur. Door zo’n inspectie wordt duidelijk hoe het staat met de bouwkundige en installatietechnische kwaliteit van de objecten. Of de bewoners het gebouw nog steeds mooi vinden, doet bij deze inspectie niet ter zake. Daarvoor moet u bij andere deskundigen zijn.

  Welke normen?

  De inspecteur beoordeelt het gebouw visueel aan de hand van de technische normen die nú gelden én aan de hand van eisen die golden in het bouwjaar. Een gebouw moet voldoen aan de eisen die van kracht waren in het jaar dat het is gebouwd. Grote renovaties moeten voldoen aan de eisen van het moment waarop ze zijn uitgevoerd. Vanzelfsprekend speelt de wijze waarop het gebouw is gerealiseerd, ook een rol.

  Op deze manier kan de inspecteur bepalen wanneer een bepaald onderdeel moet worden onderhouden of vervangen. Want u wilt natuurlijk wel dat uw gebouw zo veel mogelijk voldoet aan de wensen die de bewoners nú hebben.

 • Bepaling van de kosten voor een MJOP

  De kosten die vermeld zijn in het rapport, zijn indicatief: ze geven een zo goed mogelijke benadering van de werkelijke kosten weer. De indicatieve kosten zijn gebaseerd op een database met normkosten. Die wordt periodiek aangepast aan de actuele marktprijzen. De opgenomen normkosten zijn landelijke gemiddelden. Ze zijn niet gebaseerd op aanbiedingen en kunnen per regio verschillen.

  Wij passen standaard geen inflatiecorrectie toe. Reden: de inflatie is lastig te voorspellen. Daarom adviseren we om de reservering voor het onderhoud ieder jaar te verhogen met de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die vindt u op www.cbs.nl. Na vijf jaar moet het MJOP weer geactualiseerd worden en zullen ook de marktprijzen aangepast worden.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk