Certificering

 • Certificering VvE-beheerkantoor

  Met het Productcertificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars toont een VvE-beheerder aan dat hij zich houdt aan alle eisen en verplichtingen die samenhangen met goed VvE-beheer. Het gaat hierbij om een certificaat voor het beheerkantoor; niet om een persoonscertificaat.

  Samen met VGM NL (brancheorganisatie van professionele beheerders van Verenigingen van Eigenaars en Aedes vereniging van woningcorporaties heeft VvE Belang het certificaat ontwikkeld.
  De eisen en normen zijn vastgelegd in de Nationale beoordelingsrichtlijn 5016. Een beheerder, die na toetsing door SKW aan de eisen voldoet, ontvangt het certificaat. Na certificatie wordt de beheerder jaarlijks getoetst of nog aan de normen voldaan wordt.

  Meer informatie: https://www.skgikob.nl/

 • Persoonscertificaat VvE-beheerder

  VvE-beheerders kunnen naast het procescertificaat voor hun kantoor ook een certificaat halen waarmee ze aantonen dat ze zélf beschikken over voldoende kennis, kunde en ervaring.
  Beheerders kunnen het Persoonscertificaat VvE Beheer pas krijgen als ze het examen met goed gevolg hebben afgelegd. Het persoonscertificaat kent een certificatieperiode van één jaar en het wordt automatisch met een jaar verlengd na het behalen van de jaarlijkse persoonlijke-educatiepunten. De gecertificeerde beheerders moeten hun kennis en kunde op peil houden door educatiedagen te bezoeken waar ze op de hoogte worden gehouden van belangrijke ontwikkelingen op hun vakgebied.
  Als er essentiële wijzigingen in wet- en regelgeving zijn, zijn de beheerders verplicht de bijeenkomsten over dat onderwerp bij te wonen.
  Het certificaat wordt uitgereikt door SKW Certificatie
  Meer informatie: www.pcvb.nl

 • Keurmerk ‘Onderhoud Safe’

  Om de actieve VvE’s te ondersteunen en de slapende verenigingen op weg te helpen naar een actief bestaan, is het ‘Keurmerk Onderhoud Safe’ in het leven geroepen. Daarmee kunnen – ook kleine – Verenigingen van Eigenaars simpel aantonen dat ze hun zaakjes goed voor elkaar hebben als het gaat om de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en het reservefonds.

  Het Keurmerk Onderhoud Safe wordt door SKG-IKOB Certificatie afgegeven als de VvE kan aantonen dat er geen achterstallig onderhoud is en dat er voldoende middelen in kas zijn om in de eerstvolgende vijf jaar het onderhoud uit te voeren. Die middelen kunnen een combinatie zijn van de reserves van de VvE Plus de maandelijkse VvE-bijdrage. Een VvE komt in aanmerking voor het nieuwe keurmerk als ze een goed MJOP heeft met een kostenbegroting met een looptijd van minimaal tien jaar. Het MJOP is bij voorkeur opgesteld door een organisatie die aantoonbaar vakkundig is. De bouwkundigen van VvE Belang zijn gecertificeerd. Zij kunnen u uitstekend van dienst zijn.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox