Boetebesluit

Welke boete mag worden opgelegd in geval van overtreding? In ons splitsingsreglement staat, dat wanneer een bepaling uit de wet, het reglement of het huishoudelijk reglement wordt overtreden door een eigenaar of gebruiker, het bestuur - na het versturen van een aangetekende brief - een boete op mag leggen. Maar hoe hoog mag deze boete eigenlijk zijn? Vraag direct een boetebesluit aan voor

175,- incl. btw. | Gratis in de aansluiting: VvE Plus (zie voorwaarden)

*Let op: dit boetebesluit is een standaard model op basis van een standaard akte. Zijn er specifieke bepalingen opgenomen in de akte of moet het huishoudelijk reglement worden aangepast? Dan kunt u gebruiken maken van het juridisch advies tegen een zeer gunstig uurtarief. Heeft u een VvE Plus-aansluiting? Dan kunt u – in geval van maatwerk – uw ‘VvE Plus-uren’ inzetten.

Spelregels van de VvE

In elke splitsingsakte is een splitsingsreglement opgenomen. Dit zijn, tezamen met een eventueel door de VvE opgesteld huishoudelijk reglement, de spelregels van de VvE. Zoals dit geldt voor alle regels, worden ook de spelregels van de VvE niet altijd nageleefd. Het bestuur heeft dan de taak de betrokkene te wijzen op de overtreding. In de praktijk zal de betrokken persoon eerst mondeling worden gewezen op de overtreding of de niet-nakoming. Helaas heeft dat niet altijd het gewenste effect. Als de waarschuwing niet helpt, stuurt het bestuur de overtreder een aangetekende brief waarin hij/zij wordt gewezen op de overtreding of niet-nakoming. In het splitsingsreglement staat hoe er gehandeld dient te worden. De spelregels gelden immers voor alle eigenaars en gebruikers. Iedereen heeft zich hieraan te houden.

Hinder door afval in de gang

Modelreglementen 1992, 2006 en 2017

De modelreglementen 1992 (art. 29 lid 2), 2006 (art. 41 lid 2) en 2017 (art. 45 lid 2) bepalen dat, wanneer er binnen een maand geen gevolg wordt gegeven aan de waarschuwing, het bestuur een boete op kan leggen. De hoogte van de boete voor die overtreding is vastgesteld door de vergadering. Als door de vergadering (nog) geen bedrag is vastgesteld, moet de vergadering bijeengeroepen worden om dat alsnog te doen.
Dat is natuurlijk niet handig. Het is daarom raadzaam een zogenaamd boetebesluit te nemen. In dit besluit wordt per overtreding een bedrag vastgesteld. In geval van overtreding kan het bestuur dit bedrag dan opleggen zonder dat de vergadering daarvoor speciaal geraadpleegd moet worden.

Modelreglementen 1973 en 1983

Als modelreglement 1973 of 1983 van toepassing is, ligt de situatie iets anders. Daarin is namelijk in de artikel 27 lid 2 respectievelijk 29 lid 2 bepaald dat door de vergadering een boete kan worden opgelegd van ten hoogste het bedrag dat in de akte van splitsing genoemd is. In dat geval moet dus per overtreding door de vergadering een besluit tot het opleggen van een boete worden genomen.

Boetebesluit

Als modelreglement 1992, 2006 of 2017 van toepassing is, dan is een en ander dus iets eenvoudiger. De vergadering behoeft dan slechts eenmalig een besluit te nemen, waarbij de boetebedragen per overtreding worden vastgesteld.
Bij de Juridische Dienst van VvE Belang kunt u een voorbeeld van een dergelijk boetebesluit opvragen. Uiteraard moet dit besluit in de vergadering van eigenaars worden vastgesteld.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox