Verplichtingen van een VvE

Appartementen waren er al in de Gouden Eeuw (en misschien nog eerder) maar het appartementsrecht dateert van 1951. En pas in 1972 is bij splitsing van een gebouw in appartementsrechten een VvE verplicht gesteld. Maar, wat zijn nu de verplichtingen van een VvE? 

De verplichtingen van een VvE zijn:

  • De VvE moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel,
  • er moet minimaal één keer per jaar vergaderd worden,
  • de VvE moet een bestuur/bestuurder hebben,
  • elke VvE moet een kascommissie aanstellen (te benoemen door de vergadering van eigenaars), tenzij er een Raad van Commissarissen of een controlerende accountant is,
  • de VvE moet beschikken over een reservefonds met een minimale dotatie,
  • de jaarstukken moeten worden opgesteld: een exploitatierekening (jaarrekening), balans en toelichting op de balans,
  • de begroting voor het komende boekjaar moet worden opgesteld.

Wat gebeurt er als een VvE zich niet inschrijft in de KvK?

Het is verplicht om een VvE in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Maar dat betekent niet dat het ook altijd gebeurt. Geschat wordt dat vier van de tien VvE’s nog niet zijn ingeschreven. Dat is strafbaar op grond van de Wet op de Economische Delicten. Er kan een boete worden opgelegd die kan oplopen tot € 19.500,- (maar tot op heden is dat nog niet gebeurd). Alle eigenaars zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de boete. Het kan dus lonend zijn om te controleren of uw VvE is ingeschreven. Kijk op www.kvk.nl.

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox