Wat is een VvE? (Vereniging van Eigenaars)

VvE ofwel; Vereniging van Eigenaars

Wat is de betekenis van ‘VvE‘? VvE is de afkorting voor Vereniging van Eigenaars. Sommige mensen zeggen ook ‘Vereniging van Eigenaren‘ maar aangezien het Burgerlijk Wetboek spreekt over ‘Vereniging van Eigenaars’ hanteert VvE Belang deze definitie ook. Eigenlijk is ‘vereniging’ geen goed woord, want een VvE is geen ‘gewone’ vereniging. Daarom spreekt de wet ook over de ’vergadering van eigenaars’. Dat zijn alle eigenaars samen, het overkoepelende bestuursorgaan van een appartementencomplex. Zo’n bestuursorgaan is nodig omdat u met een appartement een heel andere woning koopt dan bij een eengezinswoning. Het Burgerlijk Wetboek legt de letterlijke VvE ‘betekenis’ en de wettelijke verplichtingen van VvE’s vast.

Sterker nog: eigenlijk koopt u geen appartement, maar een appartementsrecht. Dat betekent dat u het exclusieve gebruiksrecht hebt van uw appartement, ofwel het privégedeelte van het gebouw (uw woning). Daarnaast bent u mede-eigenaar van het hele complex, en u bent dus ook – samen met de andere eigenaars – verantwoordelijk voor het gebouw. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed beheer van het complex brengt een groot aantal (wettelijke) regels met zich mee.

Elke appartementseigenaar is verplicht om samen met de andere eigenaars het gebouw te onderhouden en een onderhoudsfonds aan te leggen voor toekomstig (groot) onderhoud. Om ervoor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid, is in de wet de oprichting van een Vereniging van Eigenaars verplicht gesteld. Uit een onderzoek van het CBS blijkt, dat er in 2015 in Nederland bijna 144.000 VvE’s waren, waarvan 125.000 met een woonfunctie.

VvE's naar Appartementsrechten

Geen gewone vereniging

Er is een belangrijk verschil tussen een Vereniging van Eigenaars en een ‘gewone’ vereniging: u kunt niet kiezen voor het lidmaatschap van de VvE, en u kunt het lidmaatschap ook niet opzeggen. Als appartementseigenaar bent u automatisch en wettelijk verplicht lid van de VvE van het gebouw waarin u een appartement hebt gekocht. De enige manier om het lidmaatschap op te zeggen is: verhuizen naar een ander gebouw of naar een andere woning.

Oprichten van een VvE

De wet bepaalt dat een notariële akte wordt opgemaakt als een gebouw wordt gesplitst (onderverdeeld) in appartementsrechten. Dat is de splitsingsakte. Deze splitsingsakte moet worden ingeschreven in het kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Wettelijke eisen

Bij de akte van splitsing hoort een reglement (splitsingsreglement), waarin onder meer de statuten van de vereniging zijn opgenomen. In die statuten moet de naam van de vereniging staan, en de gemeente waar zij haar zetel heeft. De naam van de vereniging moet beginnen met de woorden: ‘Vereniging van Eigenaars’ (voluit geschreven, of afgekort tot ‘VvE’). De locatie van het gebouw staat ook in de naam.

Een van de belangrijkste taken van de VvE is het zorgen voor de instandhouding van het totale gebouw en het beheer voeren over de gemeenschap (alle gemeenschappelijke zaken en ruimten). Ze zorgt ervoor dat alle eigenaars en gebruikers (dat zijn vaak huurders) zich houden aan de regels die in de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement staan.

Bent u lid van een VvE zonder bestuur, of zijn bovenstaande zaken niet geregeld? Dan hebt u waarschijnlijk te maken met een inactieve ofwel ‘slapende’ VvE. Het is ook in úw belang om deze wakker te schudden, want u wilt natuurlijk dat alles goed geregeld is. Hier vindt u het stappenplan ‘slapende vve activeren

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox