VvE Belang Vraag en Antwoord: HET MJOP

Iedere VvE is verplicht te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dat gebeurt door middel van een reservefonds. Om goed in kaart te krijgen welke kosten het onderhoud - ook in de toekomst - met zich meebrengt, is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van groot belang.

Wat betekent MJOP?

Een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) is een document waarin staat wat er de komende jaren voor een appartementencomplex aan onderhoud plaats moeten vinden en wat de kosten hiervan zijn. Voor een VvE is het MJOP vaak hét document om onderhoud en kosten te plannen. 

De termen MJOB (MeerjarenOnderhoudsBegroting) en MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan) worden vaak door elkaar gebruikt. Met beiden wordt vaak hetzelfde bedoeld. Hieronder vindt u algemene informatie over het MJOP of MJOB. Staat uw vraag er niet bij? Bel of mail ons gerust. VvE Belang is AWK-gecertificeerd en heeft het antwoord op uw vraag. 

VvE Belang stelt jaarlijks honderden MJOP's op, dit doen wij volledig onafhankelijk en tegen een aantrekkelijk tarief. 

VRAAG EEN MJOP OFFERTE AAN                VRAAG EEN MJOP VOORBEELD AAN

 

Is een MJOP verplicht?

Vanaf januari 2018 is een VvE verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag kan worden vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP). Of dit bedrag is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. De wet kent op dit onderdeel een overgangstermijn van 3 jaar, zodat VvE’s naar deze norm kunnen toegroeien of een goed MJOP kunnen opstellen én vaststellen.

Voordelen van een MJOP

Een meerjarenonderhoudsplan is een eerste voorwaarde voor goed onderhoud van uw gebouw en de daarin aanwezige installaties. Als u beschikt over een actueel MJOP:

  • heeft u inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw;
  • voorkomt u onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud;
  • heeft u direct inzicht in de onderhoudskosten op de korte en de langere termijn;
  • reserveert u nooit te veel of te weinig en u voorkomt fluctuaties in de maandelijkse bijdragen.

MJOP opstellen, drie tips: 

Een MJOP is technisch document wat u waarschijnlijk niet dagelijks leest. Waar moet u dan op letten wanneer u een MJOP laat opstellen? Een paar eenvoudige tips:

Opname op locatie

Belangrijk voor een goed MJOP is dat dit wordt opgesteld na een bezoek bij u op locatie. Soms wordt een MJOP 'op afstand' opgesteld, er heeft dan dus niemand de werkelijke staat van uw complex onderzocht. 

Alle gebouwonderdelen

Zorg ervoor dat alle gebouwonderdelen zijn meegenomen. Zelf zien wij dat in MJOP's regelmatig de onderdelen met langere onderhoudsperiode worden vergeten. Denk hierbij aan de riolering of kozijnen.

Juiste organisatie

Kies een kundige en betrouwbare organisatie. Er is een certificering voor bedrijven die MJOP's opstellen, de zogenaamde Algemene Woning Keuring (AWK). De AWK draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van de woningvoorraad door het toepassen van een landelijk erkende keuringsstandaard voor woningen en (delen van) woongebouwen.

In Nederland zijn een aantal organisaties die voldoen aan de strenge eisen van de AWK certficering. VvE Belang is een van deze organisaties en kan AWK-gecertificeerde MJOP's opstellen.

een MJOP opstellen

Bij het opstellen van een MJOP komt de inspecteur ter plaatse voor een bouwkundige opname en een conditiemeting van het pand. Op basis van de bouwtekeningen, bevindingen van de opname en gemaakte foto's stelt de inspecteur het meerjarenonderhoudsplan samen. Het schriftelijke rapport biedt tevens een samenvatting van de conditiemeting en een overzicht van zaken die direct aandacht nodig hebben.

Een MJOP is dan ook een uitstekend hulpmiddel voor iedere VvE om te voldoen aan haar verplichting een reservefonds te hebben waarin voldoende middelen aanwezig zijn om het (toekomstig) onderhoud uit te betalen. VvE Belang kan dat voor u verzorgen; objectief, volstrekt onafhankelijk én voordelig. Een waarborg voor de kwaliteit van de onderhoudsplanning!

Voorbeeld MJOP

Wij begrijpen dat u misschien zelf wilt zien hoe een MJOP / onderhoudsplan voor de VvE eruitziet. Daarvoor hebben wij een voorbeeld MJOP opgesteld. Dit kunt u gratis ontvangen. Klik daarvoor hieronder. 

 

VRAAG EEN MJOP OFFERTE AAN  
VRAAG EEN MJOP VOORBEELD AAN