Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

'Een appartement in een VvE kopen; wat betekent dat eigenlijk? In elk geval houdt de aankoop van een appartement iets heel anders in dan het kopen van een eengezinswoning.

Eigenlijk koopt u geen appartement, maar een appartementsrecht. Dat betekent dat u het exclusieve gebruiksrecht hebt van uw appartement; het privé-gedeelte van het gebouw. Daarnaast bent u mede-eigenaar van het hele complex, en u bent dus ook - samen met de andere eigenaars - verantwoordelijk voor het gebouw. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed beheer van het complex brengt een groot aantal (wettelijke) regels met zich mee.

Elke appartementseigenaar is verplicht om samen met de andere eigenaars het gebouw te onderhouden en een onderhoudsfonds aan te leggen voor toekomstig (groot) onderhoud. Om ervoor te zorgen dat alles in goede banen wordt geleid, is in de wet de oprichting van een Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht gesteld. Er zijn in Nederland meer dan 125.000 VvE’s.

Er is een belangrijk verschil tussen een VvE en een 'gewone' vereniging: u kunt niet kiezen voor het lidmaatschap van de VvE, en u kunt het lidmaatschap ook niet opzeggen. Als appartementseigenaar bent u automatisch en wettelijk verplicht lid van de VvE van het gebouw waarin u een appartement hebt gekocht.

OPRICHTING VVE

De wet bepaalt dat een notariële akte moet worden opgemaakt voor de splitsing in appartementsrechten: de splitsingsakte. Deze splitsingsakte moet worden ingeschreven bij de Dienst van het kadaster en de openbare registers. De wet schrijft ook voor dat de akte van splitsing onder meer een reglement moet inhouden, waarin onder meer de statuten van de vereniging zijn opgenomen. De oprichting van de VvE geschiedt bij de akte van splitsing. In de statuten van de Vereniging van Eigenaars moet de naam van de vereniging staan, en de gemeente waar zij haar zetel heeft. De naam van de vereniging moet beginnen met de woorden: ‘Vereniging van Eigenaars’ (voluit geschreven, of afgekort tot ‘VvE’). De locatie van het gebouw staat er ook in.

De VvE voert het beheer over de gemeenschap en ziet erop toe dat elke eigenaar en gebruiker de regels naleeft die zijn verwoord in de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement. Een van de belangrijkste taken van de VvE is het zorgen voor de instandhouding van het totale gebouw.