Zonnepanelen? Denk aan de verzekering

De huidige energiecrisis geeft veel mensen een laatste zetje om energiebesparende maatregelen te nemen. Om de prijs van elektriciteit voor de bewoners te verlagen, wordt al snel gedacht aan opwekking van stroom door middel van zonnepanelen. Net als particulieren storten veel VvE’s zich hals over kop in de aanschaf van zonnepanelen. Dan vergeten ze soms enkele belangrijke stappen, zoals de verzekering van de panelen.

Daarom mijn advies: ga als VvE bestuurder zorgvuldig te werk om latere problemen te voorkomen. Een van de belangrijkste stappen is een degelijke besluitvorming waarin de verschillende juridische facetten zijn opgenomen. Kijk ook naar het aantal panelen dat u wilt plaatsen. Is dit technisch mogelijk en is het financieel rendabel? En als over al die belangrijke zaken duidelijkheid is, wordt het sluitstuk nog wel eens vergeten. U begrijpt het al: de verzekering van de zonnepanelen. Het maakt nogal wat uit wie de eigenaar is van de panelen.

Collectieve aanschaf voor algemeen gebruik

Als u als VvE collectief zonnepanelen aanschaft voor het stroomverbruik van de algemene ruimtes en installaties, hebt u natuurlijk akkoord nodig van de algemene ledenvergadering. Voor veel VvE-bestuurders is het niet eenvoudig om alle alternatieven goed in beeld te brengen. Dan speelt ook nog de kwestie van het juiste aantal en vooral: de juiste argumenten om het voorstel door de ALV te loodsen. De begeleiding van de VvE Zonnecoach kan dan goede diensten bewijzen, zoals u elders in dit magazine leest.

Als de ledenvergadering akkoord is en de zonnepanelen worden geplaatst; denk dan ook aan de verzekering. De collectief aangeschafte zonnepanelen vallen onder de collectieve opstalverzekering. Bel of mail dus uw verzekeraar met het verzoek om de panelen te verzekeren en laat dit op de polis aantekenen.

Zonnepanelen voor individueel gebruik

U kunt als VvE besluiten om individuele eigenaars toestemming te geven zonnepanelen te laten plaatsen. Denk bij de besluitvorming vooral na over de verdeling, de wijze en de duur van het gebruik van het (collectieve) dak. Stel: van de zes eigenaars zijn er twee die op dit moment panelen willen. Bedenk dan dat er in de toekomst bewoners verhuizen of dat eigenaars van gedachten kunnen veranderen als het gaat om afspraken over onderhoud en mogelijke overname van de panelen bij verkoop etc.

Het is verstandig om onze juridische helpdesk te raadplegen en een gebruikersovereenkomst op te laten stellen. Wat de verzekering betreft: ook in dit geval kijken we naar het eigendom. Bij  individueel eigendom valt dit onder het eigenaarsbelang. Vraag uw verzekeraar of tussenpersoon hoe u deze panelen het beste kunt verzekeren (zie ook mijn bijdragen in VvE Magazine november 2020 en augustus 2021).

Gehuurde zonnepanelen op het collectieve dak

Ook hier is de eigenaar uiteindelijk diegene die de verzekering van de panelen zal moeten regelen. In de meeste taxatierapporten staat overigens dat eigendommen van derden uitgesloten zijn.

Maar let op: meld in alle gevallen bij uw verzekeraar hoeveel zonnepanelen bij u op het dak liggen en laat dit ook in uw taxatie opnemen. Hou er rekening mee dat de verzekeraar een periodieke onafhankelijke Scope 12 of NEN1010 keuring verplicht kan stellen. Controleer uw polis(voorwaarden) hier dus op. Voor een zonnige toekomst!

Column geschreven door Jaap Hendriksen, Register taxateur bij Stichting VvE Belang

Hulp nodig icon

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Ga dan voor meer informatie naar onze helpdesk pagina. Onze helpdesk is er voor al uw vraagstukken m.b.t. Juridische, Bouwkundige en Energie vragen.

Naar de helpdesk

Ontvang elke maand de nieuwste artikelen in je mailbox