BESTUUR

Elke Vereniging van Eigenaars heeft een bestuur.

Het splitsingsreglement bepaalt het aantal bestuurders waaruit het bestuur mag bestaan. De bestuurder wordt benoemd door de vergadering van eigenaars en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Het bestuur vertegenwoordigt de VvE.
Het bestuur kan worden samengesteld uit de appartementseigenaars zelf, maar er kan ook een externe bestuurder worden aangesteld.

Er is niet alleen boekhoudkundige kennis nodig! In de praktijk blijkt veelal dat de taak van bestuurder bij grote VvE’s het best in handen kan worden gegeven van een professional. Daarmee is ook een betere continuïteit gewaarborgd. Niet alleen omdat deze functionaris alle noodzakelijke kennis in huis heeft, maar ook omdat hij voldoende tijd kan besteden aan bijvoorbeeld onderhoudszaken en incasso’s. Met name incasso's leveren geregeld problemen op. Een professioneel kantoor kan de gehele bestuurstaak op zich nemen of slechts een klein onderdeel hiervan. Men kan alleen het technische beheer of het financiële beheer, etc. uitbesteden.  Het kantoor is dan alleen technisch beheerder of financieel beheerder; de VvE voert zelf het bestuur uit.

TAKEN BESTUURDER:

 • het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan
 • het hieruit samenstellen van een meerjarenbegroting
 • het vaststellen en incasseren van de periodieke bijdragen
 • het beheren van de financiën
 • het samenstellen van de financiële stukken
 • het uitschrijven van de vergaderingen
 • het notuleren van de vergaderingen
 • het uitvoeren van besluiten die door de vergadering zijn genomen
 • het beoordelen van offertes
 • het begeleiden van onderhoudswerkzaamheden
 • het afsluiten van verzekeringen
 • het inschrijven van de VvE in het Handelsregister van de KvK