Gebruik lift bij brand kan, zij het onder voorwaarden

Geplaatst door Administrator (admin) op 18-10-2017
NIEUWS >> ALGEMEEN (overal)

René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken, stelt in het kader van de start van de Nationale Brandpreventieweken: “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”.

 

Het Liftinstituut deelt deze opvatting. Maar maakt daarbij wel de kanttekening dat dit alléén kan als aan de nodige randvoorwaardes wordt voldaan.

 

Lessen uit het verleden

“Bij de terroristische aanslag op de ‘Twin Touwers’ in Amerika bleek dat veel van de mensen die tegen de regels in met de lift het gebouw wilden ontvluchten daarin ook slaagden. Doordat de trappenhuizen verstopt raakten bleek dat een onmogelijke vluchtroute”, vertelt Koos van Lindenberg, voorlichter bij Liftinstituut.

 

Randvoorwaardes

“Het gebruik van de lift bij brand is in een aantal situaties eigenlijk onontkoombaar. Zeker in onze vergrijzende samenleving waarbij we in toenemende mate hoogbouw toepassen. Maar daarbij moet wel aan strikte randvoorwaardes worden voldaan. Zo moet de lift aan een aantal aanvullende technische eisen voldoen en moet de evacuatie met behulp van de lift onder begeleiding van daartoe opgeleide personen plaatsvinden. Om chaos te voorkomen en om niet het risico te lopen dat de lift uitvalt en de gebruikers als ratten in de val zitten.”

 

Verandering in denkpatroon mensen

“Nu weet iedereen: ‘bij brand geen lift’. Als je zorgt voor omstandigheden waarbij je de lift wel verantwoord in kunt zetten mag je niet vergeten de samenleving daarop te attenderen. Anders is het nog maar de vraag of iemand zich bij calamiteiten de lift in laat sturen.”

 

Congres

Als vervolg op het Liftinstituut congres rond dit thema in 2007 bereidt het Liftinstituut een vervolgcongres voor rond het gebruik van liften bij evacuatie van gebouwen. Daartoe worden nu gesprekken met alle betrokkenen gevoerd. Ook de minister heeft aangegeven het gesprek met Liftinstituut aan te willen gaan rond gebruik van liften bij brand. “De noodzaak van een maatschappelijke discussie rond dit thema, waartoe de heer Hagen oproept, onderschrijven wij”, aldus van Lindenberg.

 

Lees meer:

http://www.liftinstituut.nl/liftinstituut/actueel/gebruik-lift-bij-brand-onderwerp-gesprek-tweede-kamer-met-minister-blok

 

Over het Liftinstituut

Het Liftinstituut is als keuringsinstantie, gespecialiseerd in liften, roltrappen, gevelonderhoudsinstallaties, hoogwerkers en andere installaties voor verticaal transport. Jaarlijks keuren de inspecteurs duizenden installaties voor gebouweigenaren en -beheerders. Ook zorgt het Liftinstituut er via certificering voor dat tientallen fabrikanten wereldwijd een nieuw of aangepast product of onderdeel veilig in de markt kunnen zetten.
 

Door niet alleen te keuren en te certificeren maar juist ook kennis te delen via publiekscampagnes, seminars en opleidingen, vormt het Liftinstituut een verbindende schakel in veiligheid. Voor vele nationale en internationale overheden en koepelorganisaties is het Liftinstituut dé gesprekspartner voor lift- en roltrapveiligheid.

Terug